Har jag rätt till bodelning många år efter skilsmässan?

2017-11-06 i Bodelning
FRÅGA
Det gjordes inte någon bodelning vid min skilsmässa 1981, trädde ikraft 1982. Min dåvarande make hade en privat pensionsförsäkring som hans företag betalade som en förmån. Har jag efter så många år rätt till del av hans privata pensionsförsäkring? Och under vilka år i så fall.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning vid skilsmässa hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

När ett äktenskap upplöses på grund av skilsmässa ska en bodelning ske (9 kap 1 § ÄktB) Det finns ingen begränsning i lagen för hur långt efter skilsmässan en bodelning ska ske. Men bodelning ska göras med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden den dag då talan om skilsmässa väcktes. (9 kap 2 § ÄktB)

Du kan förlora rätten att begära bodelning när du väntar för länge

Enligt tidigare domar från Högsta domstolen (HD) kan en make förlora rätten till bodelning om maken under lång tid och utan någon rimlig förklaring underlåter att begära bodelning. HD dömde i rättsfallet NJA 1993 s. 570 att en make som hade väntat 24 år med att begära bodelning hade förlorat rätten till bodelning.

I ett annat rättsfall dömde HD dock att en make hade kvar sin rätt till bodelning fast att han hade väntat i 10 år med sin begäran, mannen hade dock en förklaring till det långa dröjsmålet. Bedömningen görs alltså utifrån det enskilda fallet och det måste finnas en förklaring till dröjsmålet.

Eftersom din skilsmässa trädde i kraft för ungefär 35 år sedan är det ytterst liten sannolikhet att du skulle ha rätt att begära bodelning. För att du möjligtvis skulle kunna ha någon chans att få begära en bodelning efter så här pass långt tid skulle du behöva ha en god anledning till ditt långa dröjsmål. Med vägledning av domarna från HD har du dock mest troligt väntat för många år med att begära bodelning och har därför eftergett din rätt att ta del av din dåvarande makes försäkring.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?