Har jag rätt till avdrag för dubbel bosättning när jag bott i min sommarstuga en kort period innan jag flyttade för jobb?

2019-03-03 i Avdrag
FRÅGA
Hej! Har jag rätt till avdrag för dubbel bosättning? Jag hade en bostadsrätt som jag sålde 20180514 när jag fick ett nytt jobb i en annan stad och jag flyttade först till mitt sommarhus som jag har renoverat och byggt till (renoveringen klar 201808 så att jag kan bo i huset efter pensioneringen. Jag köpte en bostadsföreningslägenhet 20180525 och flyttade dit efter ett par månader i september när den blev ledig. Jag blev skriven på den nya bostaden den 20 februari 2019. Jag har haft uppskov av skatt av en tidigare lägenhet och måste begära uppskov också nu, men har jag rätt till avdrag för dubbel bosättning, eftersom huset som jag renoverat finns kvar och dit tänker jag flytta så småningom efter pensioneringen. (Jag har 4 år kvar i tjänst). Jag åker dit på helgerna.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Din fråga är väldigt otypisk för dubbel bosättning-fallen. Jag kan redan nu säga att jag inte har ett klart svar på din fråga, eftersom den inte regleras direkt i lagtext och jag inte kan hitta någon information om att situationen har prövats tidigare. Det blir alltså upp till Skatteverket att fatta beslut i frågan. Jag har skrivit ihop ett par rader här nedan om vad som kan vara aktuellt och av betydelse för bedömningen, och även lämnat en rekommendation till dig.


I slutändan avgörs dessa fall av Skatteverkets bedömningar, och i fall av överklagan av förvaltningsdomstolar. I otypiska fall, dvs när en situation uppstår som inte regleras direkt av lagtext (exempelvis eftersom den kan vara såpass specifik, eller att de är ett resultat av att samhället och beteenden förändras) eller varit föremål för diskussion vid lagstiftningen handlar det i slutändan om att myndigheterna får göra egna bedömningar kring de existerande reglernas tillämpbarhet på den specifika situationen. På detta sätt skapas praxis (antingen genom Skatteverkets beslut eller genom domar, främst då i Högsta Förvaltningsdomstolen) som sedan är vägledande i senare, liknande, fall.


Med det sagt, ska också sägas en del om den regel som är aktuell i ditt fall, nämligen inkomstskattelagen 12 kap. 19 §. Enligt regeln kan en enskild medges avdrag för dubbel bosättning om denne:

på grund av arbete har flyttat till en ny arbetsort, och behåller bostaden på den tidigare bostadsorten (oavsett om detta är en bostad för den enskilde, dennes make/sambo eller dennes familj.


Den nya bostaden ska ligga minst 50 km från den tidigare bostadsorten för att regeln ska kunna användas. Det krävs också att den enskilde faktiskt bor på stället (enligt Skatteverket räcker det med att man har skaffat sig en bostad på den nya arbetsorten och faktiskt övernattar där - antalet nätter per vecka är inte avgörande). Att man åker till sommarstugan varje helg är således inte något som påverkar rätten till avdrag så länge man övernattar under veckorna, exempelvis.

Typfallet är att en arbetstagare på grund av ett nytt arbete flyttar till en ny ort och har kvar bostaden på den tidigare bostadsorten, exempelvis för att familjen ska bo kvar pga diverse olika anledningar. Enligt lagens förarbeten framgår att regeln är tänkt att underlätta under en övergångsperiod, samtidigt som man inte vill skapa inlåsningseffekter på arbetsmarknaden.


Svårigheten i ditt fall (som jag ser det) är att du sålt din gamla bostad när du fick ett nytt jobb, och sedan köpte en ny. Applicerat på lagbestämmelsens terminologi har du alltså inte kvar bostaden på den gamla orten. Att du hade sommarstugan under hela den här perioden och renoverade den till ett fullvärdigt åretruntboende under perioden efter att du sålt den gamla lägenheten och innan det att du flyttade in i den nya lägenheten underlättar inte bedömningen.

Ett synsätt är att din sommarstuga fungerat som en faktisk bostad under perioden maj-september och att den andra lägenheten då utgör en sådan ytterligare bostad som du enligt regeln kan få avdrag för. En alternativ tolkning är att du faktiskt sålt bostaden på din gamla ort och därför inte kan medges avdrag för den nya bostaden, eftersom du haft sommarstugan under hela perioden. Om man använder den här tolkningen av situationen så kan man också se hur denna möjlighet skulle kunna utnyttjas och missbrukas av folk för att få igenom skatteavdrag som man egentligen inte har rätt till (åtminstone om man ska se till syftet att regeln finns).Min rekommendation till dig


Eftersom jag inte kan ge dig något klart svar i den här frågan så blir min rekommendation istället att du lämnar ett s.k öppet yrkande i din deklaration. Detta görs genom att du i deklarationen under "övriga upplysningar" lämnar alla relevanta uppgifter kring din situation och meddelar varför du deklarerat som du gjort. Tänk på att du behöver lämna tillräckligt med underlag för att Skatteverket ska kunna fatta ett beslut i frågan. Hellre för mycket information än för lite, med andra ord. Alternativt kan du göra detta genom att skicka in en separat bilaga i samband med deklarationen, och då är det bra om du under "övriga upplysningar" i deklarationer istället hänvisar till den separata bilagan med det öppna yrkandet.


Ett öppet yrkande ger Skatteverket en chans att fatta beslut i frågan samtidigt som du inte "undangömmer något". Detta innebär att du inte kan påläggas ett skattetillägg för oriktig (felaktig eller vilseledande) skatteuppgift. Det värsta som kan hända är alltså att du nekas avdraget.Jag hoppas att mitt svar är användbart för dig, även om jag inte kunde ge dig ett rakt och tydligt svar! Om du har någon följdfråga i ärendet eller om jag misstolkat någonting i din text så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att få det löst!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (86)
2019-06-30 Kan man göra ROT-avdrag på en fastighet som man inte äger själv?
2019-06-21 Kan man få rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt?
2019-05-11 Kan man göra avdrag när man deklarerade för några år sedan?
2019-04-29 Kan avdrag göras i Sverige för kapitalförlust som gjorts i utlandet?

Alla besvarade frågor (71113)