Har jag rätt till återbetalning av underhållsbidrag?

2018-10-01 i Faderskap
FRÅGA
Hej,Jag har blivit lurad till att vara far till ett barn av en kvinna som när jag frågade om jag var ensam om att ha sex med kvinnan i samband med att hon blev gravid. I god tro och med mål att ta mitt ansvar har jag ersatt kvinnan för alla kostnader från att hon hävdade att jag var barnetsfar till att vi skilde oss åt efter konstaterande att jag inte var far till barnet via DNA test.Kan jag begära åter alla kostnader för att jag i god tro försörjt kvinnan och hennes barn?Jag har i korthet blivit lurad till ett fadersskap och giftesmål, kvinnan kommer från Uganda och bor nu i Sverige.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om du har rätt till återbetalning av det underhållsbidrag du betalat ut när det framkommit att du ej är fader till barnet som du betalt underhålls bidrag för.

Vad gäller enligt lag?
Har man betalat underhållsbidrag för ett barn men det sedan framkommer att man ej är fader till barnet så kan man få ersättning av staten. Det finns även möjlighet att få ersättning för utgivna underhållsbidrag. Ersättningen ska i sådana fall motsvara vad man har betalt ut, på grund av dom, beslut eller avtal, i underhållsbidrag för barnet. Utöver ersättningen kan man även ha rätt till ränta, enligt 5 § räntelagen. Man har dock ej rätt att kräva tillbaka det utgivna beloppet av den person som mottagit underhållsbidraget, i ditt fall modern till barnet. Man får istället göra en ansökan om ersättning till Länsstyrelsen, enligt 5 § i lag om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag. Denna ansökan måste göras inom tio år efter att underhållsbidraget betalats ut, annars preskriberas kravet.

Sammanfattningsvis
Likt ovan nämnt så har kan man ha rätt till ersättning för de underhållsbidrag som felaktigt betalats ut, om det framkommer att man ej är förälder till det barn man betalat underhållsbidrag för.
Du hittar mer information i lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag, klicka här.

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (255)
2019-03-19 Kan jag tvinga min mor att berätta vem som är min far?
2019-03-19 Jag tvivlar på att jag är pappan till barnet men hur ska jag göra för att få till ett DNA-test?
2019-03-11 Skaffa barn genom IVF-behandling
2019-03-07 Hur kan en pappa involveras i sitt barns liv när mamman undanhåller barnet från honom?

Alla besvarade frågor (66943)