Har jag rätt till arv, och hur gör jag i så fall?

FRÅGA
Hej!Min pappa har nyligen avlidit, han var svensk medborgare och utvandrade till Australien under 90-talet. Han var fortfarande svensk medborgare när han avled. Jag undrar nu om jag har rätt till arv efter honom och i såfall hur jag ska gå till väga. Jag har varit i kontakt med hans fru men har ej fått något svar ifrån henne. Emotser tacksamt svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du har rätt till arv efter din pappa och hur du kan få ut det.

Gällande rätt

Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) är närmaste arvingar på grund av skyldskap arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar).

7 kap 1 § ÄB stadgar att hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott.

7 kap 3 §: För utfående av laglott äger bröstarvinge påkalla jämkning i testamente. Äro flera förordnanden, skall, om ej annat följer av testamentet, legat utgå före förordnande till universell testamentstagare och legat, som avser viss egendom, utgå före annat samt i övrigt nedsättning ske i förhållande till storleken av varje förordnande eller, vad angår förordnande till bröstarvinge, till den del därav som han ej är pliktig avräkna å sin laglott.

Bröstarvinge, som ej inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet på sätt i 14 kap. sägs påkallat jämkning genom att giva testamentstagaren sitt anspråk tillkänna eller genom att väcka talan mot honom, har förlorat sin rätt.

Vad som gäller för dig

Du är alltså din pappas bröstarvinge och ska därför få ärva honom. Om det är så att han har testamenterat bort all sin egendom till någon annan kan du inte få ett fullt arv, men du har alltid rätt till din laglott, hälften av arvslotten. Denna får du ut om klandrar testamentet inom sex månader efter du erhållit det..

När du fick reda på dödsfallet skulle du ha kallats till en bouppteckning. Det är så du får veta att du är arvsberättigad, och efter det ska ett arvskifte göras. Har du inte blivit kallad till detta bör du kontakta Skatteverket.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1083)
2021-06-20 Köpa ut syskon från ärvd fastighet
2021-06-19 Får en dödsbodelägare vistas i den avlidnes bostad utan övriga dödsbodelägares samtycke?
2021-06-15 Vem har hand om bouppteckningen?
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?

Alla besvarade frågor (93336)