Har jag rätt till arv från min pappa?

2020-04-11 i Bröstarvinge
FRÅGA
Innan min far avled sade han att jag inte få ärva någonting efter honom. När testamentet var skrivet var jag undantagen från arv. Han hade ju en hustru som naturligtvis ärver honom. Sedan har han testementerat till sina barnbarn exl. mig. Kan man göra så, har inte jag rätt till fadersarv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem ska ärva?

Enligt den legala arvsrätten är ens bröstarvingar de närmsta arvingarna, dvs personens barn. Varje barn tar lika arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Den legala arvsordningen tillämpas under förutsättning att det inte finns något giltigt testamente. Om det finns ett giltigt testamente sätts den legala arvsordningen ur spel.

Har barn alltid rätt till arv?

Enligt gällande svensk rätt kan man inte göra sina barn arvslösa. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott oavsett om det finns testamente. Laglotten utgör hälften av arvslotten, dvs hälften av vad som skulle tillfallit barnen genom den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB).

Om den avlidne exempelvis hade två barn skulle de enligt den legala arvsordningen ärvt 50 % vardera av kvarlåtenskapen. Deras laglott utgör hälften av det, det vill säga 25 % vardera. Laglotten har de alltid rätt att begära ut oavsett om det finns ett testamente som säger att de ska lämnas utan arv.

Har jag inte rätt till fadersarv?

Som din faders bröstarvinge har du alltid rätt att få ut din laglott. Laglotten beräknas genom att fördela arvet på alla din pappas bröstarvingar för att sedan halvera summan. Är du ensam bröstarvinge blir din laglott 50 %, är ni två bröstarvingar blir din laglott 25 %, och är ni tre bröstarvingar blir din laglott 16,6 % osv.

För att få ut din laglott trots testamentet krävs att du påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att det delgavs dig. Varje bröstarvinge som vill få ut sin laglott måste påkalla jämkning (7 kap. 3 § ÄB). Det finns inget som hindrar din pappa från att skriva ett testamente som exkluderar dig från arv, men du har rätt att påkalla jämkning av testamentet för att på så sätt få ut din laglott oavsett testamentets förordnanden.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (431)
2021-04-19 hur kan man göra sina barn arvlösa?
2021-04-16 Hur vet en arvinge om denne har rätt till ett arv från utlandet?
2021-03-30 Kan föräldrarna göra tjejerna i familjen arvslösa?
2021-03-20 Vem tar hand om underårigas arv vid båda föräldrarnas död?

Alla besvarade frågor (91410)