FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv27/08/2018

Har jag rätt till arv (efterarv) efter min avlidna morbrors fru nu när även hon har avlidit?

Hej! Min morbror dog för ett år sedan. Han och hans fru hade inga barn. Nu har även hans fru dött. Då även min mor är död är jag kallad till bouppteckning. I arvsskiftet efter min morbror ärvde hans fru alla tillgångar. Om det finns tillgångar i dödsboet, kommer jag att ärva något ( givet att tillgångarna inte är bort testamenterade ) ?

Mvh

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Vem har rätt till arv efter din morbror?
När det kommer till arv så finns det olika så kallade arvsklasser som avgör vilken turordning arvet ska fördelas i. Första arvsklassen består av bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn osv. (släktingar i rakt nedåtstigande led). (2 kap. 1§) Eftersom din morbror och hans fru inte hade några barn går turen vidare till andra arvsklassen.

Till den andra arvsklassen räknas i första hand den avlidnes föräldrar. Är föräldrarna (din mormor och morfar) avlidna är det istället syskon till din morbror som får del av arvet (din mamma och syskon till henne). Här verkar det som att din mamma är avliden då är det hennes avkomlingar, eller med andra ord du tillsammans med eventuella syskon till dig som tar del i den lott (del) som skulle ha tillfallit henne. (2 kap. 2§)

Det finns också en tredje arvsklass men här är det ju andra arvsklassen som blir aktuell eftersom det fortfarande finns arvingar i livet tillhörande den.

Får du ta del av arvet efter den efterlevande maken, dvs. din morbrors fru?
När din morbror dog trädde regler in som gjorde att hans fru (den efterlevande maken) fick hela kvarlåtenskapen (arvet). (3 kap. 1§) När frun nu har dött har arvingar till din morbror från första och andra arvsklasserna rätt till en del av boet efter den efterlevande maken, normalt sett hälften. Man kan, lite förenklat, se det som en sorts uppskjutet arv efter din morbror. När din morbror dog ärvde hans fru den delen med så kallad fri förfoganderätt, vilket i korthet innebär att hon har haft rätt att spendera tillgångarna som hon vill under sin livstid men med undantag för att testamentera bort dem. (3 kap. 2§)

Sammanfattningsvis har du rätt till en del av arvet efter din morbrors fru då hon inte har rätt att testamentera bort den delen av sin kvarlåtenskap som motsvarar efterarvet (det uppskjutna arvet) efter din morbror. Normalt sett motsvarar det hälften av kvarlåtenskapen, som alltså fördelas lika mellan dig och eventuella andra arvingar efter din morbror tillhörande andra arvsklassen (om några syskon till din mamma, deras barn eller syskon till dig finns).

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?