Har jag rätt till arv efter min far om han givit bort en fastighet i gåva till sin särbo?

2021-07-24 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min far har avlidit och efterlämnar fastighet där det hos Lantmäteriet rubriken Fång såsom Ingen köpeskilling. Tolkar det som gåva. Hans särbo har även hon fastigheter som har samma rubricering. Har min bror och jag, som är bröstarvingar, chans att få ärva? Vi har inte träffat vår far på över 25 år pga gammalt groll mellan honom och vår mor. Tacksam för svar för att veta hur vi ska vidare i processen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din bror är bröstarvingar till din far (Barn till den avlidne). Det innebär att ni ärver er far med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Det har ingen betydelse att ni inte har träffat honom på 25 år. Jag tolkar ditt brev som att din far inte var gift med er mor när han avled. Skulle det varit så ärver er mor före er, och ni får arvet efter er far först när er mor avlider, se 3 kap 1 § ärvdabalken.

Laglott

Om det skulle visa sig att din far har testamenterat bort all kvarlåtenskap till sin särbo, Har ni trots det laglig rätt till hälften av det som skulle utgöra ert arv. Detta kallas för laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.

Jämkning av testamente

Om det skulle visa sig att din far har testamenterat bort all kvarlåtenskap, och du vill kräva din laglott, måste du och din bror klandra testamentet inom sex månader, enligt 7 kap 3 § ärvdabalken. Ni måste klandra testamentet var för sig. Det blir nämligen bara ogiltigt mot den som klandra det.

Gåva

Skulle det vara så att din far har givit bort fastigheten i gåva, ska det likställas med testamente. Ni kan även då kräva er laglott. Om fastigheten är det enda som utgör kvarlåtenskapen, har ni således rätt till halva värdet av fastigheten. Det kallas för det förstärkta laglottsskyddet, se 7 kap 4 § ärvdabalken. En sådan talan måste väckas inom ett år från det bouppteckningen avslutades.

Sammanfattning

Som bröstarvinge är du närmaste arvingen. Du och din bror ärver er far med lika delar. Om det är så att din far testamenterade bort, eller gav bort fastigheten i gåva, har du och din bror rätt till er laglott, det vill säga halva värdet av fastigheten. Om du behöver hjälp med att klandra ett testamente, eller hävda din rätt till laglotten, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (464)
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?
2021-08-30 Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?
2021-08-29 Arv från förälder som visade sig vara ickebiologisk far.

Alla besvarade frågor (95730)