Har jag rätt till anspråk på egendom trots avsaknad av bodelning?

2020-08-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag har precis skilt mig och domen har trädit laga kraft.Jag krävde ingen bodelning utan bara lämnade.Min fråga har jag några rättigheter nu i efterhand efetr att dome trädit laga kraft att ex göra ansårk på egendom ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I regel bör en bodelning genomföras efter två makar skiljt sig, men det är inte alltid det behövs (9 kap. 1§ Äktenskapsbalken). Det finns ingen angiven tidsfrist då en bodelning ska påkallas. Med andra ord finns det ingen tidsfrist då du inte längre har rätt att kräva en bodelning. Man har dock enligt praxis ansetts kunna förlora sin rätt till bodelning genom långvarig passivitet.

Beroende på hur lång tid efter er skilsmässa du väljer att göra anspråk på din egendom kan alltså påverka ifall du får det beviljat eller inte. Väntar du en längre tid, men saknar en rimlig förklaring riskerar du att förlora din rätt till bodelning. I rättsfallet RH 2003:41 ansåg Hovrätten att 7 år var försent. I och med att det inte finns en särskild tidsfrist att ta hänsyn till kommer det däremot bli en bedömning från fall till fall. Omständigheter som varför du valt att vänta den tid du gjort samt vad för egendom du gör anspråk på kommer sannolikt vara av betydelse.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2776)
2021-04-15 Bodelning mellan sambor
2021-04-13 Kan jag ångra en bodelning om jag inte var i mina sinnes fulla bruk vid bodelningstillfället
2021-04-11 Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (91198)