Har jag rätt som hyresvärd att ta bort en buske min hyresgäst planterat?

Hej. Jag hyr ut ett hus, där har hyresgästen planterat en väldigt snabbväxande buske som på 2 år är 6-7 meter hög. Hyresgästen har inte frågat innan den planterades. Kan jag ta bort/ klippa den? Som jag förstår så kan jag det enligt lag? 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att din hyresgäst planterat en hög och snabbväxande buske som du gärna vill ta bort, och undrar om du som hyresvärd har rätt att göra det. 

Hyra regleras huvudsakligen i den så kallade Hyreslagen i Jordabalken (JB) 12 kap. Då du hyr ut ett hus regleras hyra i första hand genom lag om uthyrning av egen bostad, den så kallade privatuthyrningslagen, som gäller i första hand och kompletteras av Hyreslagen. I enlighet med privatuthyrningslagen 1 § 1 st gäller lagen när uthyrning sker utanför näringsverksamhet och inte för fritidsändamål. Enligt 2 st gäller Hyreslagen om inte annat föreskrivs i privatuthyrningslagen. Då privatuthyrningslagen saknar reglering gällande den aktuella situationen tillämpar jag Hyreslagen i mitt svar. 

Hyresgästens användning av nyttjanderätten
I enlighet med JB 12 kap 23 § får hyresgästen inte använda hyresrätten för något annat ändamål än det avsedda, och hyresvärden får endast åberopa avvikelser som inte är utan betydelse för denne.

Vidare, enligt JB 12 kap 24 § ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda hyresrätten med vad därtill hör. 

Vidare, i enlighet med JB 12 kap 24 a § har en bostadshyresgäst rätt att på egen bekostnad i hyresrätten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Däremot, om hyresrättens bruksvärde minskar därigenom, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.

Slutligen, enligt JB 12 kap 26 § 2 st har hyresvärden rätt att, efter tillsägelse minst 1 mån i förväg, utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten. 

Bedömning i ditt fall
Sammanfattningsvis bör du kunna komma in på din nyttjanderätt efter meddelande till hyresgästen och ta bort busken om den exempelvis skadar huset / trädgården och/eller minskar dess bruksvärde. 

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”