Har jag rätt som ensam vårdnadshavare att byta efternamn åt mitt barn?

2019-06-28 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är mitt uppe i en vårdnadstvist. Om jag får ensam vårdnad, kan jag ta bort pappans efternamn då? Barnet har just nu bådas efternamn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som ensam vårdnadshavare har du rätt att företräda ditt barn i alla frågor som rör hen, detta gäller även för namnbyte enligt 6 kap 11 § Föräldrabalken.

I regel krävs faderns samtycke för att byta barnets efternamn. Om detta är något du vill undvika, kan istället en ansökning göras hos tingsrätten. Ett sådant namnbyte ska vara förenligt med barnets bästa. Avgörande för vad som anses vara barnets bästa ligger först och främst i barnets egna åsikter.

Om barnet inte har ålder inne för att kunna uttrycka sin egen åsikt borde tingsrätten istället att göra en avvägning av hur viktigt det är för barnet att behålla ett band till den genetiska föräldern och hur sannolikt det är att hen inte kommer att återfå någon kontakt med denne

Jag skulle även föreslå att du kontaktar familjerätten för vidare vägledning i frågan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82613)