Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?

2021-01-15 i Barnrätt
FRÅGA
Har jag rättigheter att träffa barnbarn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur barns umgängesrätt ser ut gällande mor- och farföräldrar, d.v.s. hur möjligheterna ser ut för mor- och farföräldrar att få till umgänge med sitt barnbarn.

Har mor- och farföräldrar rätt att träffa sina barnbarn?

Utgångspunkten är att sådan rätt inte finns för mor- och farföräldrar. Barnets vårdnadshavare har dock ett ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med andra som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 § föräldrabalken). Det som man utgår från är alltså barnets behov av umgänget, d.v.s. umgänget är till för barnet. Mor- och farföräldrar har ingen "rätt" i egentlig mening till umgänge med sitt barnbarn, men genom bestämmelsen ges en möjlighet till sådant umgänge om barnet har behov av det. I föräldrabalkens förarbeten anges mor- och farföräldrar som exempel på personer som just kan stå barnet särskilt nära.

Hur kan du som mor- eller farförälder gå till väga för att få umgänge med ditt barnbarn?

Du som mor- eller farförälder har inte en egen rätt att väcka talan om umgängesrätt med ditt barnbarn. Däremot kan socialnämnden väcka en sådan talan. Vid en bedömning av om socialnämnden ska väcka en sådan talan beaktas särskilt barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Här nämns alltså just mor- och farföräldrar som ett exempel på personer som kan stå barnet särskilt nära.

Slutligen kan sägas att alla beslut som tas gällande umgängesrätt ska utgå från vad som är det bästa för barnet (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Dettas ska alltså alltid vara utgångspunkten för alla bedömningar.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1720)
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?
2021-06-08 Har jag rätt att träffa mina barnbarn?
2021-06-04 Vad gör jag om ensam vårdnadshavare inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (93077)