Har jag rätt att träffa mina barnbarn?

2021-06-08 i Barnrätt
FRÅGA
Har jag rätt att träffa mina barnbarn? Min dotter har två barn 6 och 4år gamla.jag har ingen kontakt med min dotter.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Far- och morföräldrar har ingen uttrycklig laglig rätt att umgås med sina barnbarn

Far-och morföräldrar har ingen uttrycklig laglig rätt att umgås med sina barnbarn. Däremot stadgas det i 6 kap. 15 § 3 st. Föräldrabalken (FB), att vårdnadshavarna har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. Med "någon annan som står det särskilt nära" avses exempelvis far- och morföräldrar men kan också avse exempelvis tidigare familjehemsföräldrar.

Vad kan du göra för att få umgänge med dina barnbarn?

En närstående som vill ha umgänge med ett barn kan inte själv väcka en talan vid domstol. Det är i stället socialnämnden som beslutar om talan ska föras enligt 6 kap. 15a § FB. För att få hjälp med detta måste du alltså vända dig till socialnämnden.

Om socialnämnden väljer att väcka en talan i rätten, kan rätten besluta om umgänge mellan dig och ditt barnbarn. Innan socialnämnden för en sådan talan, ska de särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina far- och morföräldrar. Innan socialnämnden tar ärendet vidare till domstol bör de dock verka för en överenskommelse med föräldrarna. Detta på grund av att det anses vara av stor vikt att barn inte utsätts för mer processer än nödvändigt. Socialnämnden ska därför väga nackdelarna med en process mot fördelarna av umgänget med sina far- eller morföräldrar. Om du tidigare haft en god och nära kontakt med dina barnbarn är det nog större sannolikhet att socialnämnden väljer att väcka en sådan talan, medan det tyvärr kan bli svårare om du aldrig har träffat dina barnbarn eftersom prövningen utgår från barnens behov.

Sammanfattningvis kan det bli svårt att få rätt att träffa dina barnbarn eftersom det inte finns någon uttrycklig laglig rätt samt att du måste få socialnämnden att väcka en sådan talan, varför jag rekommenderar dig att vända dig dit. Jag förstår att det är en tråkig situation för dig och hoppas att allt löser sig!

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93215)