Har jag rätt att ta del av någon annans högstadiebetyg?

FRÅGA
Hej, Jag sände en förfrågan till min gamla högstadieskola och bad om att få del av ett slutbetyg tillhörande en annan elev som slutat den skolan några år efter mig. Nu svarar skolans expedition på mejlet och skrev "Vi lämnar gärna ut betyg, men i vilket syfte? Vad jag förstår av person nr gäller det XX?" (elevens namn, skrivs av naturliga skäl ej ut här på Lawlines sida). Min fråga är: Har expeditions assistenten någon rätt att få veta i vilket syfte jag har att få del av betyget som tillhör någon annan? Måste jag ha en rimlig förklaring på frågan för att dom ska skicka betyget? Vad händer om jag bara skriver att jag vill ha betyget utan att ge förklaring vad syftet är? Är inte betyg offentlig handling, där vem som helst få ta del av handlingen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att det är en kommunal högstadieskola det handlar om.

Sammanfattning och råd

Ett betyg är en allmän handling, vilket mycket riktigt innebär att vem som helst får ta del av betyget. Expeditionsassistenten har därför inte någon rätt att få veta ditt syfte med att begära att ta del av någon annans betyg. Eftersom du inte behöver ha någon förklaring till varför du vill ha betyget, så ska det inte hända något om du bara skriver att du vill ha betyget (förutom att du ska få ta del av betyget så klart).

Nekas du att få ta del av betyget så kan du överklaga detta och/ eller JO- anmäla skolan. För att överklaga så kan du begära att skolan ger dig sitt beslut inte lämna ut betyget i skrift. Av detta skriftliga beslut ska det sedan framgå hur du ska göra för att överklaga beslutet. Vill du JO- anmäla skolan kan du göra detta via http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/.

Utredning

Utlämnandet av allmänna handlingar regleras i kapitel 2 i Tryckfrihetsförordningen (TF). Av 2:14 st. 3 TF framgår att om någon begär att få ta del av en allmän handling, så får myndigheten inte efterforska vem som vill ta del av handlingen eller vad syftet med detta är i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut. Ett hinder mot att lämna ut högstadiebetyg skulle kunna vara att det föreligger sekretess för betygen.

Sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Av 23:2 OSL framgår att i högstadiet (grundskolan) gäller sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden kring olika former av elevhälsa. Uppgifter om betyg omfattas inte av sekretess enligt bestämmelsen och uppgifter om betyg och studieresultat är sådana uppgifter som typiskt sätt inte omfattas av sekretess alls.

Eftersom betyg inte omfattas av sekretess så har skolan ingen rätt att fråga vem du är eller i vilket syfte du begär att ta del av slutbetygen.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Har skolan som ger ut betyget rätt att kontakta personen vars betyg lämnats ut och säga att "någon" (kanske beskriva personen) har hämtat ut ditt betyg? MVH Jakob
2016-04-07 00:16
Hej! Det finns inget uttryckligt hinder mot att en myndighet, i det här fallet skolan, kontaktar personen vars betyg lämnats ut och berättar att dennes betyg har begärts ut. En myndighet skall likväl beakta att den som begärt ut handlingarna har en rätt att vara anonym, så jag skulle säga att skolan inte bör kontakta personen vars betyg lämnats ut. Skolan ska i vart fall i så fall inte beskriva personen som hämtat ut betygen, eftersom det skulle strida mot anonymitetsskyddet. Om du undrar något mer eller vill ha ett utförligare svar så är du välkommen att ställa en fråga till Lawline (http://lawline.se/ask_a_question). Vänligen, Martin Amnell
2016-04-10 13:06
Av vilken anledning kan vem som helst ta del av mina betyg?
2016-11-07 18:54
Anledningen heter offentlighetsprincipen. Våra myndigheter arbetar på uppdrag på våra folkvalda i riksdag, regering och kommuner, de arbetar alltså på uppdrag för oss medborgare. I detta uppdrag hanterar de våra gemensamma tillgångar, dom fördelar skattepengar, tar hand om sjuka, delar ut bidrag och mycket annat. Eftersom personer som arbetar på dessa myndigheter har mycket makt och kan fatta beslut som får konsekvenser för enskilda har vi genom offentlighetsprincipen rätt till insyn i detta arbete. Det är bland annat för att motverka maktmissbruk och korruption i myndighetsutövningen. Det kan verka underligt att man skall ha "rätt" till att få hämta ut någon annans betyg, men det är helt enkelt ett led i offentlighetsprincipen där vi som medborgare skall ha rätt till insyn i all myndighetsutövning. Det är alltså där för vår trygghet. Tack vara den kan vi granska, ifrågasätta och kontrollera våra myndigheter och deras beslut. Jag hoppas du fick klarhet i din fråga, Vänligen Matilda Bona.
2016-11-17 17:07
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (298)
2020-09-30 Hur får jag ut de fyra sista siffrorna från en avlidens personnummer?
2020-09-30 Socialtjänstens Journaler en offentlig handling?
2020-09-30 Får en kommun dela vidare uppgifter om en persons belastningsregister?
2020-09-28 Begära ut handlingar från kommunen

Alla besvarade frågor (84717)