Har jag rätt att ta del av betyg som utfärdats av en kommunal eller privat gymnasieskola?

FRÅGA
Hej, jag undrar om man som utomstående rätt att ta del av betygen till elever i kommunala och privata gymnsieskolor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har jag rätt att ta del av betyg som utfärdats av en kommunal gymnasieskola?
Den kommunala gymnasieskolan är en myndighet och omfattas därför av den så kallade offentlighetsprincipen. Betyg som utfärdas i gymnasieskolan är offentliga handlingar vilket innebär att betygen som utgångspunkt kan begäras ut av vem som helst (2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen). Notera att vissa uppgifter i ett betyg, exempelvis vissa personliga data, kan omfattas av sekretessbestämmelser. Om betyget exempelvis innehåller information av personlig karaktär som kan skada barnets integritet om den sprids så kan informationen komma att censureras för dig (23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen). Oavsett eventuell sekretess har du alltid rätt att få ut den del av betyget som avser studieresultatet.

Sammanfattning
Du har rätt att kräva ut ett betyg som är utfärdat av en kommunal gymnasieskola.

Har jag rätt att ta del av betyg som utfärdats av en privat gymnasieskola?
Privata gymnasieskolor undantas från offentlighetsprincipen, och betyg som utfärdas av dessa blir inte heller offentliga handlingar. Detta innebär att du inte har någon rätt att kräva ut betyg från en privat skola.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (366)
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?
2021-09-29 Myndighetsutövande i skolan

Alla besvarade frågor (96369)