Har jag rätt att ta del av allmänna handlingar?

Hej!

Om min vän har ingått i en förundersökning men det inte väcktd åtal. Hur länge finns förundersökningen att kunna hämtas ut av vem som helst då?

Kan ja tex begära ut förundersökningen nu eller om 10 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt arkivlagen (ArkivL). Av frågan framgår dock inte huruvida den inledda förundersökningen mot din vän är pågående eller nedlagd. Därför kommer jag i mitt svar utgå utifrån de båda alternativen.

Du har rätt att begära ut offentliga handlingar

Ett förundersökningsprotokoll är att anse som en offentlig handling om den förvaras hos en myndighet och är upprättad eller inkommen hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Vem som helst har rätt att få ta del av en allmän handling (2 kap. 1 § TF). Du har rätt att begära ut din väns förundersökningsprotokoll under förutsättningen att antingen åtal har väckts eller åtal har lagts ned. Med andra ord kan du inte begära ut förundersökningsprotokollet medan förundersökning pågår eftersom handlingen omfattas av sekretess (18 kap. 1§ OSL).

Skyldigheten att spara allmänna handlingar

Det föreligger ingen i lag föreskriven tidsangivelse för hur länge en myndighet ska spara allmänna handlingar. Istället svarar varje myndighet för vården av sitt arkiv. Varje myndighet reglerar alltså sitt egna arkiveringshandlingsplan (4 § ArkivL).

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Atefa JafaryRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”