Har jag rätt att själv ta tillbaka egendom när hyresavtalet hävts?

Hej!

Tack för en väldigt trevlig och intressant tjänst!

Har hyrt ut en förrådscontainer men kunden har inte betalt sin faktura. När jag skulle plocka hem containern hade kunden bytt ut låsen till sina egna och har så klart troligtvis saker inuti containern.

Jag bedömer att resonera sig fram till en lösning inte kommer att fungera i det här fallet.

Får jag ta hem containern, låsa upp den och lämna sakerna till polisens hittegodsavdelning? Vad har jag för utrymme att agera?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, vad kul att du uppskattar vårt arbete och tack för din fråga. Händelsen som du beskriver regleras delvis i Brottsbalken (Brb) kap.8 och delvis i Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Utifrån din beskrivning av händelseförloppet förstår jag det som att hyreskontraktet har sagts upp och att det inte längre finns något hyresavtal mellan dig och kunden. Kunden har därför inte rätt att längre använda sig av containern. När kunden, trots att hyresrätten har sagts upp, fortsätter att använda containern på sättet du beskriver, hindrar kunden dig att disponera över containern. Kunden begår då brottet egenmäktigt förfarande, se 8 kap.8§ BrB. Kunden riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Trots att kunden i och för sig begår ett brott har du inte rätt att på egen hand ”ta dig rätt”. Om du på det sättet du beskriver ”tar hem containern, låser upp den och lämnar sakerna till polisens hittegodsavdelning” begår du brottet självtäkt, se 8 kap.9§ BrB, och riskerar böter eller fängelse i högst 6 månader. Även om du visserligen har rätt till containern, har du alltså inte rätt att själv återta den. Syftet med att man har straffbelagt ett sådant handlande är helt enkelt för att undvika att personer tar lagen i egna händer. Om det inte går att prata kunden tillrätta, skall du vända dig till Kronofogdemyndigheten, som kan hjälpa dig att återta din container, genom s.k ”vanlig handräckning”, läs gärna mer om detta på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Sammanfattningsvis, kunden begår brottet egenmäktigt förfarande. Du kan anmäla brottet till polisen. Du har inte rätt att ta lagen i egna händer, du begår då själv ett brott, nämligen självtäkt. Försök tala kunden till rätta. Om det inte går, ansök om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten, ansökningsblankett finns på deras hemsida, se här.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo