Har jag rätt att säga upp min hyresgäst om hon stör grannarna nattetid och har vanvårdat lägenheten?

Jag har en hyresgäst, jag misstänker förstår och vanvårdar sin lägenhet, vareviga dag är det något nytt som inträffat, tex en liten ytlig spricka i handfat osv, hon påstår sig pratat med hyresnämnden om detta, jag vill veta vad jag som hyresvärd har rätt till att vidta för åtgärder då andra hyresgäster i samma hus, stör sig något offentligt på henne och allt liv som hon förr nattetid, hon har fått flera varningar, men hotar då att det är hennes rättighet, hon vill bara ha nya saker i lägenheten hela tiden, fastän dem är helt brukar, hon hotar mig som hyresvärd och vända sig till hyresnämnden ännu en gång, och vägrar även betala våran hyreshöjning som sattes i november 2022, på 150:- extra utöver hyran, vad kan jag göra, har jag rätten att be henne flytta, då hon ej fullföljer det som står hänvisat i kontraktet, snälla hjälp mig, att ha henne som hyresgäst, är ej sunt. För övriga hyresgäster då hon tror hon får göra precis som hon vill. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Jordabalkens (JB) 12 kap, även kallat Hyreslagen.


Har du rätt säga upp hyresgästen?

Grunderna för hyresvärdens rätt att säga upp sin hyresgäst, även kallat förverkandegrunderna, finns i 12 kap 42 § JB. När hyresrätten anses förverkad innebär detta att du har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller i förtid. Enligt 12 kap 42 § 9 p JB är hyresrätten förverkad om hyresgästen vanvårdar lägenheten eller inte iakttar reglerna i 25 § om att inte utsätta grannar för störningar, och att rättelse inte görs efter tillsägelse.


Du beskriver att din hyresgäst bland annat har orsakat sprickor i handfatet och detta är något som hade kunnat utgöra vanvård om orsaken till skadan är att hyresgästen varit vårdslös. Jag tolkar det som att du har sagt till hyresgästen att vidta åtgärder för dessa skador hon orsakat och att hon inte har vidtagit någon åtgärd. Det är nämligen en förutsättning för att hyresrätten ska anses förverkad. Om så är fallet innebär det att du har rätt att säga upp hyresgästen genom denna grund.


Du nämner även att hyresgästen upprepade gånger har stört grannar nattetid och att hon inte har slutat trots flera varningar. För att störningar ska bli en förverkandegrund krävs dels att störningarna innebär en viss grad av allvarlighet, dels att du som hyresvärd har gett hyresgästen en rättelseuppmaning. Generellt kan sägas att störningar som sker nattetid anses allvarliga om de påverkar grannarnas sömn och hälsa, vilket verkar vara fallet i din situation. Vad gäller rättelseanmaningen så behöver du som hyresvärd ha upplyst hyresgästen i vilka avseenden du anser att hyresgästen har brustit. Om varningarna har varit utformade på ett sådant sätt så har hyresgästen även i detta fallet förverkat sin hyresrätt och du har rätt att säga upp hyresgästen även på denna grunden. Du måste dock underrätta socialnämnden om störningarna innan du kan säga upp hyresgästen, 12 kap 42 § 3 st JB.


Vad gäller hyreshöjningen tolkar jag det som att hyresgästen betalar för den gamla hyran men inte själva hyreshöjningen. Så länge hon betalar den gamla hyran kan du inte på denna grund säga upp hyresavtalet, men eftersom hon har misskött sig i andra avseenden så finns det andra grunder för att hyresrätten har förverkats.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”