Har jag rätt att neka hämtning på dagis av en annan än vårdnadshaven?

2019-02-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har jag rätt att neka hämtning på dagis förutom pappan som är vårdnadshavare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Bestämmelser om vårdnad regleras i föräldrabalken (FB).

Jag tolkar din fråga som att undrar om du har rätt att neka någon som inte är barnets pappa, men som hämtar i hans ställe, att hämta ert barn från förskolan. Jag uppfattar det även som att du ni har gemensam vårdnad. Har jag missförstått din fråga kan du lämna en kommentar så svarar jag så fort jag kan.

Vid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet fattas av samförstånd mellan er båda med beaktning för barnets bästa (6 kap 13 § FB). Det finns inget i lagen som reglerar just hämtning från förskola men ofta har förskolorna egna riktlinjer för vem som kan hämta ut barnen. Att vårdnaden är gemensam ger båda föräldrar en "vetorätt" vad gäller beslut om barnet vilket innebär ni måste vara överens om någon annan än en vårdnadshavare ska hämta ert barn på förskolan.

Ni har som föräldrar en skyldighet att beakta barnets bästa och jag rekommenderar därför att ni gemensamt försöker komma fram till en lösning som blir bäst för barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (668)
2019-07-31 Familjetvist - Barn
2019-07-30 Hur går man till väga för att begära ensam vårdnad?
2019-07-30 ​Kan man bo hos någon annan än vårdnadshavaren?
2019-07-27 Kan man ändra beslut om boende och vårdnad för barn?

Alla besvarade frågor (72228)