Har jag rätt att hämta min bil från verkstaden och betala senare?

Hej , jag kom 20 min för sent till att hämta ut min bil från verkstaden. Jag gjorde allt i min makt att få betala för servicen och ta med mig min bil men eftersom verkstaden stängt och en försäljningspersonal kunde inte ta betalt för servicen eller lämna ut min bil på grund av att han inte kunde se i systemet vad jag skulle betala. Jag sa jag kan swisha en summa , jag kan göra vad som helst för att få min bil i helgen men han vägrade. Hade jag haft en extra nyckel hade jag kunnat ta min bil ändå och kommit på måndag, vad hade hänt då? Kan jag hämta min bil imorgon lördag och betala på måndag eller blir det problem?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson har lämnat din bil för lagning. I ett sådant fall räknas du som konsument och konsumenttjänstlagen (KTjL) blir tillämplig (1 § KTjL).

Du är skyldig att betala när verkstaden begär det – och verkstaden får behålla bilen så länge

Har det inte avtalats om något annat är du som konsument skyldig att betala när näringsidkaren begär det, efter att tjänsten väl är utförd (41 § KTjL). Detta brukar benämnas att man ska betala vid "anfordran". När det handlar om en sak som är överlämnad till näringsidkaren (i detta fallet din bil som är överlämnad till verkstaden) har näringsidkaren en retentionsrätt (49 § KTjL). Retentionsrätten innebär att verkstaden har rätt att hålla kvar bilen som säkerhet tills det att du betalat eller du har ställt en godtagbar säkerhet för det belopp verkstaden kräver. För dig betyder det att verkstaden inte har någon skyldighet att lämna ut bilen till dig förrän du betalt för reparationen.

Du kan avtala med verkstaden om att hämta bilen och betala vid ett senare tillfälle

Konsumenttjänstlagen är en lag som är tvingande till förmån för konsumenten (3 § KTjL). Detta betyder att det inte får avtalas om sämre villkor för dig än vad lagen ställer upp, däremot får det avtalas om bättre villkor. Om du avtalar med bilverkstaden att du får hämta bilen på lördagen och sedan betala på måndagen, då är det i sin ordning. Dock måste du vara överens med bilverkstaden om att så får ske.

Mitt råd till dig är att du kontaktar verkstaden och försöker komma överens med den. Det är omöjligt att säg vilka rutiner den enskilda verkstaden har; det verkar enligt din fråga som att försäljningspersonalen inte är direkt sammanknuten med verkstaden. Kanske kan ändå försäljningspersonalen hjälpa dig att få kontakt med en representant för verkstaden. Om du kan få kontakt med verkstaden kan du se om det går att betala och hämta din bil direkt. Ett alternativ är om du kan få verkstaden att gå med på att du hämtar den på lördagen för att betala på måndagen. Detta är dock ingen rättighet du har, utan något du måste komma överens med verkstaden om.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo