FrågaFAMILJERÄTTFaderskap20/10/2019

​Har jag rätt att göra faderskapstest på barn jag tror är mina?

Hej har en fråga gällande två barn jag tror är mina. Mamman till första barnet sa de va mitt men när jag ville ta ett fadertest så sa hon att hon ljugit och att barnet inte är mitt men så såg jag en annan som jag varit med och hennes dotter var jätte lik det barnet jag träffa först så kan man göra fadertest på barnen för att få veta om jag är pappa till dom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom det finns ganska lite information i din fråga så är det svårt att ge ett bestämt svar på vad just du kan göra i den aktuella situationen. Jag kommer därför i mitt svar utgå ifrån 3 olika situationer du kan ställas inför. Första situationen är om mamman till barnet var gift vid tidpunkten då hon födde barnet. Andra är om hon har en sambo/partner vid barnets födsel. Tredje kommer vara att hon var ensamstående vid födseln. Samma regler gäller för de båda barnen som du vill göra faderskapstest på.

Jag kommer först i mitt svar börja med att presentera vad som händer om någon av mammorna till barnen var gift vid födelsen av barnet. Jag kommer även presentera vad som händer om de hade en sambo eller partner vid barnets födsel. Vidare kommer jag visa vad som händer om mammorna inte har någon sambo eller partner vid någon av barnens födelse. Sist i mitt svar kommer en sammanfattning och jag kommer även ge dig råd.

För att kunna finna svaret på din fråga måste vi gå in och titta i föräldrabalken (FB), då det är där bestämmelserna för fastställande av faderskap hittas.

Om mamman är gift:

Ifall mamman var gift med en annan man vid förlossningen av barnet görs en faderskapspresumtion (1 kap 1§ FB). En sådan faderskapspresumtion utgår ifrån att fadern till barnet är den som modern är gift med. Det innebär om att faderskapet automatiskt fastställs i denna situation utan att en undersökning om mannen verkligen är fader till barnet skall genomföras.

Om en man har fastställts som far till ett barn genom faderskapspresumtionen, kan rätten förklara att mannen i äktenskapet ej är fader till barnet. Detta görs i situationer där:

1. det är utrett att mamman har haft samlag med en annan man under tiden då barnet kan ha varit avlat,

2. att det är utrett att barnet har avlats före äktenskapet eller,

3. att det är utrett att barnet har avlats under en tid då de levde åtskilda och det ej är troligt att de har haft samlag (1 kap 2§ FB).

Ett arvsanlagstest skall då genomföras för att se om den man som mamman är gift med är fader eller inte.

De som kan väcka denna talan om att rätten borde häva faderskapet för mannen i äktenskapet är antingen mannen själv, rätten eller barnet (3 kap 1-3 § FB). Du kan på så sätt inte göra något självständigt för att se om du är fader till barnet om barnet har en fader genom äktenskap med barnets mor. Det som du kan göra är att antingen gå till barnet eller till fadern för att de skall skapa denna process och på så sätt vara tvunga att ta ett faderskapstest.

Om mamman har sambo/partner:

Om mamman istället vid förlossningen har en sambo eller partner skall en pappa till barnet fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap 3§ FB).

Socialnämnden skall då göra en faderskapsundersökning där de är skyldiga att försöka utreda vem som är fader till barnet och se till att ett faderskap fastställs (2 kap 1§ FB).

Socialnämnden skall i sina utredningar inhämta upplysning från mamman och från andra personer som kan lämna uppgifter som har betydelse för den utredning som de gör (2 kap 4§ FB). Här kan det vara aktuellt att du kommer in i bilden. Du kan på så vis komma till socialnämnden och hävda att det är du som är fader till barnet. För om det då är ovisst om vem som skall anses vara fader kommer en blodundersökning behöva göras för att utreda vem som faktiskt är fader till barnet (2 kap 6§ FB).

Är faderskapet redan fastställt?

Om faderskapet redan anses vara fastställt genom dom eller bekräftelse, och du fortfarande anser att det är du som är fader till barnet. Har du inte så många möjligheter till att agera och se om barnet är ditt. Det blir på så sätt samma möjligheter som innan, att du antingen får gå till barnet eller fadern för att de sedan skall väcka om faderskapet och vilja kontrollera om de är fadern eller inte.

Har mamman ingen man eller sambo/partner:

Har mamman ingen sambo/partner eller man så skall samma process som jag nämnde ovan göras. Socialnämnden skall göra en undersökning av faderskapsfrågan så att en fader till barnet kan fastställas. Har de redan fastställt faderskapet kan du inte enskilt överklaga beslutet.

Ifall de dock inte får den upplysning som behövs för att fastställa faderskapet och utredningen står still kan socialnämnden lägga ner fallet, (2 kap 7§ FB).

Om ärendet är nerlagt kan faderskapet fortfarande fastställas genom dom (1 kap 3§ FB). Det handlar om att talan om fastställande till faderskapet kan väckas av barnet. Den kan även väckas av socialnämnden, och av mamman om hon har vårdanden om barnet (3 kap 5§ FB). Om du då säger till socialnämnden, barnet eller mamman att du kan vara barnets far så kommer de kanske vilja väcka talan. Men då barnen verkar små och mamman i båda fallen inte verkar intresserade av att göra detta, så kanske du borde fundera på att ta och prata med socialnämnden.

Det du kan göra är att ta och prata med socialnämnden och ge de den upplysning som de behöver för att kunna för barnets bästa fastställa om du är fader till barnet eller inte med hjälp av en ny undersökning.

Sammanfattning och råd:

Omständigheterna i din situation spelar stor roll för vilka åtgärder du kan vidta. Beroende på om mammorna är gifta eller inte, samt om de har en sambo eller inte, kommer du att behöva gå olika vägar för att få lov att göra ett faderskapstest. Anledning till att det är så svårt för dig som utomstående att få lov att göra ett faderskapstest är för att man vill skydda familjen i en så stor mån som möjligt.

Mitt råd till dig är att du skall kontakta socialnämnden i din kommun. Berätta om din situation och fråga om de kan hjälpa dig med att få ett faderskapstest på barnen. Vidare kan du även tala med respektive familj till barnen och prata om hur ni skall hantera situationen.

Mer hjälp:

Känner du att du behöver mer hjälp med din situation rekommenderar jag dig starkt att boka en tid med en av våra duktiga jurister här på Lawline!

Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Hör gärna av dig igen till oss på Lawline om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000