Har jag rätt att frånträda förhandsavtalet när tillträdet är försenat?

Jag har skrivit på ett förhanskontrakt på en lägenhet där inflytt skulle vara inflytt Q2 2019. Nu har dom gått ut med att sett blir absolut minst 6 månader för sent. Jag vill häva köpet men enligt dom är det absolut inte möjligt.

Är det nödvändigt att gå vidare och anlita er exempelvis eller är der slöseri med tid och pengar för att det ändå inte kommer gå?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har signerat ett förhandsavtal om att i framtiden underteckna ett upplåtelseavtal för en bostadsrätt och att du vill frångå avtalet på grund av försening av inflytt.

Ett förhandsavtal är ett bindande avtal och om man bryter ett avtal begår man ett avtalsbrott. Lagen kan dock beskriva olika situationer där man har rätt att frångå ett avtal utan att det utgör avtalsbrott.

Frånträda avtalet enligt bostadsrättslagen 5 kap. 8 §

Enligt 5 kap. 8 § Bostadsrättslagen får förhandstecknaren frånträda avtalet, om:

1.Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen, 2.upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller 3.de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag då denne fick kännedom om den högre avgiften.

Mot bakgrund av vad du beskriver, så är det punkt 2 som kan bli aktuell.

För att kunna avgöra om du har rätt att frånträda avtalet enligt bostadsrättslagen behöver det avgöras om förseningen av föreningen är "oskäligt lång". Lagen ställer inte upp någon exakt tidsgräns för vad som är "oskäligt långt". I förarbetena till bostadsrättslagen kan man läsa att "skälig tid" ska tolkas relativt restriktivt, dvs. att upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet.

I förarbetena till lagen står det även att: "Orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge dröjsmålet inte beror på förhandstecknaren själv." Därav borde det inte vara svårt att argumentera för att förseningen beror på försummelse från bostadsrättsföreningen.

Om du väljer att frånträda avtalet har du rätt till att få tillbaka det förskott du erlagt med ränta, enligt 5 kap. 9 § bostadsrättslagen.

I detta fall kommer det inte att upplåtas någon bostadsrätt vid det beräknade datumet för inflytt enligt förhandsavtalet och min rekommendation är att gå vidare med ärendet.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Melica DjahaniRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”