Har jag rätt att frånträda ett förhandsavtal när bostadsrätten blivit kraftigt försenad?

2017-11-15 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Mars 2016 tecknade jag förhandsavtal för en nyproducerad lägenhet som nu kommer bli kraftigt försenad enligt föreningen. I samband med tecknandet av förhandsavtalet betalade jag in ett förskott, resterande 10% betalas i samband med upplåtelseavtalet.I förhandsavtalet står följande om tillträdet: Beräknad tillträdesdag är oktober 2017-december 2017. Oktober 2016 skickas mail från föreningen om att tillträdet kommer bli försenat till augusti 2018. Alltså mellan 8 och 10 månader senare än avtalat.Föreningen skriver: Som du säkert läst och hört går de som ger tillstånd för byggnation i Stockholm på knäna. Det gör att många byggprojekt har fått vänta mycket längre än vanligt på olika besked och beslut. Äntligen fick vi vårt startbesked för The Village Sthlm under september och har nu kunnat finjustera vår tidsplanering. Under vår väntan på startbesked har vi gjort allt i vår makt för att förbereda och förbeställa material så att vår tidplan skulle hålla trots sent besked från Stadsbyggnadskontoret. När vi nu kommit i skarp läge visar det sig att det vi trots all vår ansträngning inte kommer att kunna hålla de inflyttningstiderna vi angav i december förra året. Jag skickade brev om att förseningen blir problematisk och att jag vill frånträda förhandsavtalet och ha tillbaka det förskott jag betalat, föreningen svarade att det inte är möjligt.Hur gör jag för att för att frånträda förhandsavtalet och få tillbaka det förskott jag erlagt?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga någonting i svaret är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Möjligheten att ingå ett s.k. "förhandsavtal" regleras i 5 kap. bostadsrättslagen (i det följande refererar jag till det kapitlet).

Enligt 8 § kan förhandsavtalet sägas upp bl.a. om "upplåtelse genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknande tidpunkten för upplåtelsen". För att en rätt till uppsägning ska föreligga måste alltså bostadsrättsföreningen dels ha agerat försumligt, dels inte tillhandahållit upplåtelseavtalet "inom skälig tid" från vad som anges i förhandsavtalet.

Mot den bakgrunden måste det redas ut om föreningen i ditt fall varit försumlig och om fördröjningen är oskälig.

Med tillgång till så pass lite bakgrundsinformation har jag svårt att uttala mig om försumligheten men om föreningen och byggherren utgörs av samma personer, vilket är det vanliga vid nyproduktion, borde föreningen kunna klandras för förseningen. Gällande frågan om oskälighet är det svårt att sätta fingret på en exakt tidsgräns men min uppfattning är att en åtta månader lång försening av upplåtelseavtalet (notera att lagen talar om just "upplåtelseavtal" och inte "tillträde") är oskälig.

Därmed bedömer jag att du har rätt att säga upp förhandsavtalet och få tillbaka förskottet (vilket framgår av 9 §).

Eftersom föreningen motsatt sig att häva avtalet är dock ditt enda alternativ att väcka talan om återgång vid tingsrätten. I en fråga av det här slaget är en sådan process förhållandevis komplicerad och dyr. Jag rekommenderar därför starkt att du, om du bestämmer dig för att driva saken rättsligt, anlitar ett professionellt ombud. Helst en person med särskilda sakkunskaper inom bostadsrättsfrågor. Vill du fortsätta föra en dialog med Lawline kan du kontakta mina duktiga och färdigutbildade kollegor här.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1255)
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?
2021-11-17 Lägenhet avviker från förhandsavtal - vilka rättigheter finns?

Alla besvarade frågor (97418)