Har jag rätt att få veta vilka som sökt en anställning inom det allmänna?

FRÅGA
Har jag rätt att få reda på vilka personer som sökt en viss tjänst inom ett landsting (numera region)?Jag har fått tjänsten men det skulle vara intressant att veta vilka som sökt utöver mig. Jag är tidigare anställd inom samma region.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Enligt diskrimineringslagen 2 kap. 4 § har en person som inte fått ett jobb rätt att få veta vilka meriter den eller de personer som fick jobbet hade. Den bestämmelsen kommer dock främst i fråga när arbetsgivaren är en privat aktör.

För offentliga arbetsgivare gäller offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen. I regel har man rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som upprättats av, eller inkommit till en myndighet, och som förvaras där. Se Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §.

Om handlingen finns kvar är den alltså att betrakta som en almän handling. Lite beroende på vad det är för tjänst kan det tänkas att det råder sekretess som hindrar att delar av ansökningshandlingarna lämnas ut, men det är en prövning som får göras i samband med att du begär ut handlingarna.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98494)