Har jag rätt att få veta vilka som sökt en anställning inom det allmänna?

FRÅGA
Har jag rätt att få reda på vilka personer som sökt en viss tjänst inom ett landsting (numera region)?Jag har fått tjänsten men det skulle vara intressant att veta vilka som sökt utöver mig. Jag är tidigare anställd inom samma region.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Enligt diskrimineringslagen 2 kap. 4 § har en person som inte fått ett jobb rätt att få veta vilka meriter den eller de personer som fick jobbet hade. Den bestämmelsen kommer dock främst i fråga när arbetsgivaren är en privat aktör.

För offentliga arbetsgivare gäller offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen. I regel har man rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som upprättats av, eller inkommit till en myndighet, och som förvaras där. Se Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §.

Om handlingen finns kvar är den alltså att betrakta som en almän handling. Lite beroende på vad det är för tjänst kan det tänkas att det råder sekretess som hindrar att delar av ansökningshandlingarna lämnas ut, men det är en prövning som får göras i samband med att du begär ut handlingarna.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (359)
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?
2021-06-30 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (94176)