Har jag rätt att få veta vilka som sökt en anställning inom det allmänna?

Har jag rätt att få reda på vilka personer som sökt en viss tjänst inom ett landsting (numera region)?

Jag har fått tjänsten men det skulle vara intressant att veta vilka som sökt utöver mig. Jag är tidigare anställd inom samma region.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt diskrimineringslagen 2 kap. 4 § har en person som inte fått ett jobb rätt att få veta vilka meriter den eller de personer som fick jobbet hade. Den bestämmelsen kommer dock främst i fråga när arbetsgivaren är en privat aktör.

För offentliga arbetsgivare gäller offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen. I regel har man rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som upprättats av, eller inkommit till en myndighet, och som förvaras där. Se Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §.

Om handlingen finns kvar är den alltså att betrakta som en almän handling. Lite beroende på vad det är för tjänst kan det tänkas att det råder sekretess som hindrar att delar av ansökningshandlingarna lämnas ut, men det är en prövning som får göras i samband med att du begär ut handlingarna.

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo