Har jag rätt att få ut ett förundersökningsprotokoll?

FRÅGA
Hej!Jag har varit med om en allvarlig bussolycka och nu pågår förundersökning. När jag pratar med förhörsledaren så låter han väldigt tveksam till att man ska få ta del av förundersökningen när den är klar och undrar varför jag vill läsa den. Har man inte rätt att få göra detta?
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av klargöranden eller kompletteringar är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta. Jag besvarar först din fråga kortfattat under en egen rubrik och utan rättsliga hänvisningar. Under den efterföljande rubriken redogör jag för hur mitt svar kan härledas till olika lagrum.

Mitt svar på din fråga

Du, liksom alla andra svenska medborgare, åtnjuter en grundlagsskyddad rättighet att ta del av allmänna handlingar, däribland förundersökningsprotokoll, när de blivit färdigställda. Ingen har rätt att kräva en motivering ifrån dig om varför du vill ta del av en allmän handling. Detta är en oerhört betydelsefull del av offentlighetsprincipen, vars syfte är att det ska råda transparens i statsförvaltningen och myndighetsutövningen i Sverige.

Den tveksamhet som förhörsledaren uttryckt står således i direkt strid med den starkaste lagstiftning som finns i vår rättsordning. Dock kan vissa delar av ett förundersökningsprotokoll sekretessbeläggas om det är nödvändigt för att framtida brottsbekämpning inte ska omöjliggöras eller försvåras.

När förundersökningen är klar, d.v.s. i samband med att åtalet väcks, kan du vända dig till polismyndigheten och begära ut protokollet. Skulle de mot förmodan nekar dig att få ut den kan du mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com eller, sannolikt ännu bättre, höra av dig till din lokaltidning.

Relevanta rättsregler som aktualiseras av din fråga

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF), som är en av våra grundlagar, har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Av 14 kap. 5 § andra stycket TF framgår att denna rättighet även gäller utlänningar, om det inte finns lagstadgade undantag. Detta är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som har en mycket stark ställning i Sverige.

En handling är allmän om den upprättats hos en myndighet (2 kap. 3 § första stycket TF). Handlingen anses i sin tur upprättad när den slutbehandlats eller på annat vis färdigställts (2 kap. 7 § första stycket TF).

Utgångspunkten är således att i princip alla myndighetsrelaterade handlingar i Sverige kan begäras ut under förutsättning att de inte rör ett pågående ärende. 2 kap. 2 § första stycket fjärde punkten TF anger dock att det är tillåtet att begränsa tillgången till allmänna handlingar om det sker för att förhindra framtida brottslighet. Detta tydliggörs i 18 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen.

Även om det alltså finns lagliga möjligheter för en myndighet att sekretessbelägga allmänna handlingar så är det viktigt att komma ihåg att det inte gäller handlingen som sådan, utan endast uppgifterna däri. Man kan således aldrig nekas att överhuvudtaget få ut exempelvis ett förundersökningsprotokoll. Däremot kan protokollet komma att censureras med överstrykningar för att känsliga uppgifter inte ska avslöjas.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (359)
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?
2021-06-30 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (94159)