Har jag rätt att få tillgång till handlingar hos polisen?

Hej Har jag rätt att få tillgång till handlingar från polisen som rör min familj och hem? MVH 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har rätt att få tillgång till handlingar från polisen beror lite på vad det är för slags handlingar.

Tillämpliga lagar för att besvara din fråga är bland annat tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighetsprincipen

En viktig princip inom svensk rätt är den så kallade offentlighetsprincipen, vilken fastställer att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). Denna princip kan dock inskränkas ifall handlingarna omfattas av sekretess enligt OSL.

Vad är en allmän handling?

Vad som är en allmän handling definieras i 2 kap. 3-4 §§ TF. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som enbart kan läsas med tekniska hjälpmedel (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten enligt 9 eller 10 § (2 kap. 4 § TF). Eftersom polisen är en myndighet, är en handling som är förvarad och inkommen/upprättad hos polisen att anse som en allmän handling, med förutsättning att handlingen inte omfattas av sekretess.

Sekretess

Enligt 2 kap. 2 § TF får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det krävs med hänsyn till exempelvis intresset av att förebygga eller beivra brott eller skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.

Att begära ut en handling hos polisen

För att ta del av en allmän handling hos polisen gör du en ansökan till dem, antingen via deras e-tjänst, e-post, besök eller telefonsamtal. Mer om detta kan du läsa på polisens hemsida. Värt att nämna är att det kan tillkomma en avgift för att få ut handlingen. Vid en begäran om en allmän handling gör polisen en prövning ifall det du har begärt ut får lämnas ut eller om det är belagt med sekretess. De kan även göra en personlig prövning, det vill säga pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis beror rättigheten att begära ut en handling hos polisen på vad det är för handling och om denna är allmän eller belagd med sekretess. Vanligtvis är en handling hos polisen, som exempelvis ett förundersökningsprotokoll eller en polisanmälan, en allmän handling. Men en handling kan också omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, exempelvis till skydd för en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Således är det svårt för mig att svara på om de handlingar du vill begära ut är allmänna handlingar, dels eftersom jag inte vet vad det är för slags handlingar och dels för att de kan omfattas av sekretess. Du kan dock alltid begära ut en handling hos polisen, vilka sedan kan neka din begäran om de exempelvis anser att handlingen omfattas av sekretess.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”