Har jag rätt att få tillbaka handpenningen, då mäklaren har lagt in en friskrivningsklausul i köpeavtalet?

FRÅGA
Hejsan! Jag har en liten fundering angående ett husköp, det är nämligen så att vi har tittat på ett hus som vi är intressaed av, och säljaren ville att vi skulle lägga en handpenning på huset utan att vi har fått avtalen. Sedan när vi får avtalen och ska gå igenom dom så har mäklaren lakt in en friskrivning klausul som vi inte tycker känns okej med tanke på priset på huset, så nu undrar jag om vi kan få tillbaka våran handpenning då vi inte har skrivit på något papper?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har goda möjligheter att få tillbaka din handpenning.

Handpenningsavtal

Köpeavtal av fastighetsköp omfattas av strikta formkrav, se 4 kap 1 § jordabalken eftersom det anses vara stora och svåra transaktioner. Skulle det vara så att ni hade skrivit ett köpeavtal med en paragraf om handpenning skulle det kunna vara svårt att kräva tillbaka den. I ditt brev framgår det att ni inte har hunnit skriva och underteckna något köpeavtal än. Ni har endast kommit överens om ett handpenningsavtal som avser köpet av fastigheten. Vad som gäller normalt vid ett avtal är att parterna är bundna av ett avtal genom anbud och accept, men när det gäller ett avtal om att ingå ett annat avtal som omfattas av formkrav, är det inte bindande, se 1 § avtalslagen. Annars skulle det inte behövas formkrav vid fastighetsköp. Handpenningsavtalet är således inte automatisk sanktionerat med skadestånd. Idén med ett handpenningsavtal är att säljaren lovar att inte sälja fastigheten till någon annan under en viss tid. Att du som köpare avbryter köpet skulle kunna innebära att du då måste ersätta säljaren för kostnader som har samband med försäljningen, exempelvis fotografering, marknadsföring, eller ersättning för att säljaren tvingats tacka nej till ett högre bud. I det här fallet verkar det mer som att säljaren har ändrat på förutsättningarna med friskrivningsklausulen. Om det är säljaren som bryter mot handpenningsavtalet, ska hela summan återbetalas till dig som är köpare.

Vem är det som har brutit mot avtalet?

Det framgår inte i ditt brev exakt vad ni har kommit överens om i handpenningsavtalet. Jag utgår dock från att ni har kommit överens om ett gällande pris på fastighetsaffären. Att säljaren sedan vill friskriva sig från fel, tyder på att det finns en risk med affären. Säljaren har alltid ett ansvar för fel i fastigheten enligt 4 kap 19 § jordabalken. Detta ansvar gäller i tio år. Det kan många gånger göra en säljare blir nervös, vilket leder till att de vill skriva in en friskrivningsklausul i köpeavtalet. Skulle säljaren i det här fallet skriva in en sådan klausul, kan du inte åberopa ett fel vid ett senare tillfälle. Det är därför naturligt att priset sänks på fastigheten vid ett sådant köp. I ditt fall skulle det innebära att dina förutsättningar har blivit väsentligt sämre, eftersom priset är det samma, men din säkerhet mot fel försvinner. Det innebär att säljaren inte har hållit sig till vad ni har kommit överens om. Säljaren ska därför betala tillbaka hela handpenningen.

Sammanfattning

En utfästelse om att ingå ett avtal som omfattas av formkrav är inte bindande. Du kan därför inte bli skadeståndsskyldig. I ditt fall är det tydligt att det är säljaren som har ändrat förutsättningarna för köpet genom friskrivningsklausulen. Du ska därför få tillbaka din handpenning. I den mån du fortfarande vill köpa huset, föreslår jag att säljaren sänker priset. Var i det fallet mycket noggrann med att göra en väldigt utförlig besiktning med en fackman. Du har nämligen undersökningsplikt. Om du behöver hjälp med att göra anspråk på handpenningen, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?