Har jag rätt att få ersättning för mina omkostnader efter verkstadens försening?

Hej

Jag lämnade in min bil för service som skulle ta en arbetsdag. Under arbetets gång råkade mekanikern slå sönder en kontakt och det visade sig att det skulle ta fyra dagar längre tid än avtalat innan bilen blev färdig. Under denna tid befann jag mig fast på annan ort än hemma (jag bor i X och hade bilen på verkstad i Y där jag var på genomresa). Jag har läst att man kan kräva verkstaden på omkostnader som uppkommer vid situationer likt denna, ex förlorad arbetsinkomst, hotellräkningar, restaurangräkning, hyrbil, kostnad för extra resor till och från verkstad, andra kostnader som tillkommit (i detta fall fick jag boka om en färjebiljett som blev dyrare än det var tänkt) etc. Verkstaden undrar i vilka paragrafer i konsumenttjänstlagen det går att läsa, men jag känner att jag inte kan tolka lagtexten så bra på den punkten. Kan ni hjälpa mig att ta fram de styckena?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger gäller konsumenttjänstlagen (KtjL) i din situation, så jag kommer att hänvisa till den. Bilservice räknas som "arbete på lösa saker" i lagtexten (1 § första stycket, första punkten KtjL).


Verkstadens dröjsmål ger dig rätt till skadestånd

Du har rätt i att du kan kräva verkstaden på omkostnader för att de blev försenade med servicen av bilen. Deras försening kallas för dröjsmål i lagen och ger dig rätt att kräva skadestånd av dem (24 § första stycket och 25 § KtjL).

En förutsättning är att du har reklamerat deras försening inom "skälig tid" efter att de blev färdiga med servicen (26 § första stycket KtjL).


Verkstaden har bevisbördan

Eftersom det var mekanikern som slog sönder kontakten kan verkstaden knappast hävda att förseningen låg utom deras kontroll – därmed är de skadeståndsskyldiga i förhållande till dig (31 § första stycket KtjL).

Verkstaden har bevisbördan för sitt påstående om de protesterar mot att ha orsakat förseningen och därmed misskött uppdraget (31 § första stycket KtjL). Det innebär att de förmodas ha orsakat förseningen om de inte kan bevisa motsatsen.


Du är skyldig att begränsa skadan

Du bör kunna få ersättning för de poster som du har nämnt, så länge kostnaderna inte har varit orimligt höga. Det beror på en allmän skadeståndsrättslig princip om att du som har drabbats av en ekonomisk förlust är skyldig att begränsa din skada.

Du får alltså inte ha valt onödigt dyra alternativ när det gäller din transport (hyrbil respektive färjebiljett), ditt hotell och ditt restaurangbesök.

Du har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förutsatt att du inte kunde ha använt din fritid till att hantera situationen.


Sammanfattning

Du har rätt att kräva ersättning från verkstaden och kan hänvisa till 24, 25, 26 och 31 § i konsumenttjänstlagen när du är i kontakt med dem.

Hos Hallå konsument finns mer information om dina rättigheter och där kan du också få rådgivning. Om du skulle hamna i tvist med verkstaden kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Du är alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline för att få mer ingående juridisk hjälp. Du kan skicka ett mail till info@lawline.se eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”