Har jag rätt att få en felaktig reparation åtgärdad kostnadsfritt?

FRÅGA
HejJag lämnade in en förstärkare på reparation för att den spelade på olika nivåer på kanalerna. När jag fick tillbaka den så ger den bara ljud på ena kanalen. Förstärkaren är gammal och utanför garantitid. Lämnades på reparation hos en fristående verkstad. Har jag rätt till att de åtgärdar problemet kostnadsfritt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga antar jag att du lämnade in förstärkaren i egenskap av konsument, och att den alltså ägs av dig privat och inte något företag.

Vid reparation av produkter mellan konsument och näringsidkare gäller konsumenttjänstlagen (KTjL).

Är tjänsten felaktig?

För att en tjänst inte ska anses felaktig krävs att den utförs fackmannamässigt. Detta innebär att den ska följa de normer och sedvanor som finns inom ramen för branschen. Det krävs att näringsidkaren (verkstaden) utför tjänsten bra och tillvaratar konsumentens intressen. Vid oklarheter tolkas situationen till konsumentens fördel. (4 § KTjL).

Reklamation

I ditt fall verkar det vara fel i tjänsten (9 -12 §§ KTjL). Det blir då aktuellt med påföljder mot den som utfört tjänsten. Detta förutsätter dock att du reklamerat reparationen inom skälig tid (17 § KTjL). Om du underrättar verkstaden om att du inte är nöjd inom två månader från att reparationen utfördes så räknas det alltid som att du reklamerat inom skälig tid. Är det efter tre år från reparationen har det alltid gått för lång tid. Allt däremellan går att diskutera om det är skälig tid eller inte.

Har du rätt att få problemet åtgärdat kostnadsfritt?

Förutsatt att du reklamerat tjänsten inom två månader har du i de flesta fall rätt att få felet avhjälpt, alltså åtgärdat kostnadsfritt (20 § KTjL). Avhjälpandet ska ske helt utan kostnad för dig som konsument. De enda gångerna det är okej för näringsidkaren att vägra avhjälpa felet är om det till exempel skulle kräva att de måste köra extremt långa sträckor, köpa in orimligt dyrt material eller liknande. Om verkstaden vägrar att göra detta kan du istället kräva prisavdrag eller hävning (21 § KTjL). Om du ännu inte betalat för tjänsten har du också rätt att hålla inne betalningen tills avhjälpande skett (19 § KTjL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (313)
2019-09-19 Felaktigt utförd synundersökning kan leda till skadeståndsansvar
2019-09-15 Kan jag stämma ett företag för att det utfört en tjänst felaktigt och skadat det jag lämnat in?
2019-09-10 Prisavdrag eller tvingad till avhjälpande?
2019-08-24 Behöver jag betala fullt pris när jag uteblev från frisören?

Alla besvarade frågor (73005)