Har jag rätt att bli nämnd som upphovsman för logotyp jag har skapat?

Hej!

Jag har tidigare varit i kontakt med er om upphovsrätt av en logga på ett företag som jag tidigare jobbat på. Jag förstår att processen är svår. Men jag har en fråga om den ideella rätten. Kan jag kräva att bli nämnd, att jag har gjort logotypen? Jag bad den ena delägaren om att bli nämnd på deras facebooksida (under avsnittet OM) och han hade inga problem med det och skrev dit det. Anledningen till det är att jag nyligen har börjat jobba med att bland annat skapa logotyper ännu mer och för mig hade det känts bra att få bli nämnd på detta vis. Men jag såg nu precis att det är borttaget. Antagligen av den andra delägaren som jag har haft mycket konflikter med. Det står ingen annanstans att jag har gjort logotypen. Jag känner inte för att hänvisa till det företaget i min portfolio när ena delägaren vägrar nämna mig, samtidigt som jag vill kunna visa upp gamla arbeten, eftersom jag just nu inte har så mycket att visa upp.

Jag har försökt googla på detta och förstår det som att jag har rätt att bli nämnd... men hittar inget specifikt om just logotyper. Den nya delägaren tycker att han äger loggan för han har köpt halva företaget, men loggan gjordes innan han kom in i bilden, och jag skapade den till den första delägaren (han som gärna nämner mig, för vi har fortfarande en god relation) och jag tycker att han i så fall äger den. Men jag kan kanske tycka vad jag vill utan att det betyder något?

Kan jag kräva att bli nämnd och vem äger egentligen loggan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag minns att jag besvarat en fråga till dig tidigare gällande just upphovsrätt till logotyp skapad inom anställningen. Min utgångspunkt kommer därmed att vara det jag redogjorde för i mitt föregående svar; arbetsgivaren kan ha rätt att använda logotypen antingen för att det framgick av ditt anställningsavtal/kollektivavtal eller för att den s.k. tumregeln var tillämplig.

Det finns inga speciella regler för logotyper

En logotyp räknas som ett "fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst" (1 § första stycket p5 Upphovsrättslagen, URL). Det innebär att det inte finns några speciella regler för logotyper utan det är upphovsrättslagens regler om såväl den ekonomiska som den ideella rätten som gäller. Att jag nämner det är framförallt för att du i din fråga framförde att du googlat men inte hittat något specifikt om logotyper.

Det kvittar om det är en logotyp du skapat eller om det är något annat konstnärligt alster; upphovsrättslagens regler är tillämpliga. Det krävs dock att logotypen eller det verk du skapat uppnår verkshöjd, vilket jag utgår från i ditt fall.

Rätten att nyttja logotypen tillkommer din före detta arbetsgivare

Om vi har som utgångspunkt att din före detta arbetsgivare är ett företag är det företaget som har rätt att använda logotypen (antingen enligt anställningsavtal eller enligt tumregeln, se resonemang ovan och i tidigare svar). Det innebär att delägare A av företaget inte har större rätt än delägare B att använda logotypen. Det är företaget, din tidigare arbetsgivare, som har rätt att nyttja den. Oavsett vilket så har du som huvudregel rätt att bli namngiven enligt den ideella rätten.

Den ideella rätten ger dig rätt att bli namngiven

Den ideella rätten består av namngivningsrätten och respekträtten (3 § URL). I ditt fall är det namngivningsrätten som är aktuell.

Namngivningsrätten innebär att när ett verk framställs eller görs tillgängligt för allmänheten ska upphovsmannen anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (3 § första stycket URL). I vilken form eller vilken omfattning namn ska anges avgörs av allmänt godtagna branschsedvänjor. För t.ex. texter och bilder i reklamalster kan det exempelvis anses som god sed att inte ange upphovsmannens namn. Huvudregeln torde dock vara att upphovsmannen har rätt att bli namngiven i de flesta fall.

De ideella rättigheterna anses inte kunna överlåtas helt och hållet, till skillnad mot den ekonomiska rätten (jfr 3 § tredje stycket URL). Det innebär att även om du skulle avtala med någon om att du aldrig behöver anges som upphovsman har du ändå rätt att anges.

Vad du kan göra

Min tidigare rekommendation till dig var att försöka komma överens med din f.d. arbetsgivare, vilket dessvärre inte verkat fungera. Mitt råd denna gång är därför att du bokar tid med någon av våra jurister hos Lawline. Möte med juristen kan ske per telefon, e-post, Skype eller i våra lokaler. Juristen kan titta närmre på ditt fall mer specifikt och undersöka tidigare anställningsavtal, kollektivavtal och/eller om tumregeln är tillämplig.

I ett första skede behöver du inte gå till domstol utan en av våra jurister kan som ombud för dig skicka ett varningsbrev till din f.d. arbetsgivare. Varningsbrevet har till syfte att uppmärksamma vederbörande på att du anser att det sker ett intrång i din upphovsrätt (åtminstone i den ideella rätten) och ger en möjlighet att göra upp i godo. Möjligheten att göra upp i godo innebär att du dels kan ha rätt till ersättning, dels att du fortsättningsvis ska namnges.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”