FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt01/08/2019

Har jag rätt att bli delgiven testamente och vad göra om jag inte blivit delgiven?

Jag är bortadopterad.När min biologiska far dog blev jag uppringd av en jurist som frågade ordagrant"Du tänker väl inte göra anspråk på testamentet"jag svarade, va jag är ju bortadopterad så jag har väl ingen rätt att göra anspråk på något arv, juristen,"så då tänker du inte ställa till med några problem"jag blev helt ställd av hans aggressiva ton mot mig. Det har gått några år och jag har funderat mycket på varför han ringde mig, kan jag varit nämnd i testamentet, borde inte juristen talet om det för mig då? Kan jag på något sätt få reda på varför han ringde mig och om jag var nämnd i testamentet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det kan mycket väl vara så som du påstår - att du fanns med i testamentet. Du må inte ha rätt till laglott eftersom att du lagligt sett inte ses som bröstarvinge, men det hindrar inte att du må ha funnits med i testamentet som testamentstagare. I sådant fall ska du ha delgetts detta enligt (14 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB).

Det kan även vara så att juristen agerat klandervärt och att du därför har haft rätt att klandra testamentet genom att påkalla det ogiltigt (14 kap. 5 § ÄB). Problemet är att klanderfristen (tiden en arvinge har på sig att klandra) endast är sex månader. Eftersom att du beskriver att flera år passerat ter det sig omöjligt att klandra testamentet. Det du istället kan göra är att kontakta juristen och fråga hur läget stod till/kontakta de övriga testamentstagarna som kan vara villiga att berätta vad som stod i testamentet och i bästa fall "agera rätt" genom att skänka eventuell egendom som gåva.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?