Har jag rätt att bestämma vem barnet får träffa hos den andre vårdnadshavaren?

2021-09-12 i Barnrätt
FRÅGA
hejsan,har jag som far till en 1,4 års gammal dotter,rätt o neka vilka min dotter får träffa under mammas vecka? då hon valde att lämna för 4-5 månader sedan? tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vårdnadshavares bestämmanderätt och regler om detta finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). I mitt svar kommer jag utgå från att ni har gemensam vårdnad, det vill säga delad vårdnad.

Har du rätt att neka vilka din dotter får träffa under mammans vecka?

Vårdnadshavare har rätt att besluta om sådant som rör barnets personliga angelägenheter, till exempel vem barnet får träffa (6 kap. 11 § FB). Vid gemensam vårdad ska beslut tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § 1 st. FB). Detta innebär alltså att föräldrarna måste vara överens. Om barnet bor växelvis hos föräldrarna får dock föräldrarna själva bestämma om sådant som rör den dagliga omsorgen av barnet under den tid som barnet är hos dem. Detta kan röra till exempel sovtider och vem barnet ska leka med. Vem barnet får träffa bör också kunna räknas hit. Du har, till följd av detta, ingen rätt att bestämma vem din dotter får och inte får träffar de veckor hon är hos sin mamma.

Sammanfattning

Du har inte rätt att neka vilka din dotter får träffa när hon är hos sin mamma. Skulle det vara så att du är orolig för att din dotter far illa bör du kontakta socialnämnden/socialtjänsten i din kommun (14 kap. 1 c § socialtjänstlagen). Du kan läsa mer om detta på Socialstyrelsens hemsida, se här.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?