Har jag rätt att behålla min gamla lön vid omplacering?

2019-02-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Bibehålla lön vid omplacering? Jag har tidigare haft en chefsposition men är nu erbjuden att omplaceras till en lägre tjänst med lägre lön. Min tidigare tjänst kommer att finnas kvar. Vilken rätt har jag att behålla min gamla lön?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst ska poängteras att detta område är väldigt abstrakt, detta beror på att det inte finns några lagregler på området utan allt bygger på praxis från Arbetsdomstolen (AD).

Arbetsskyldighet & Omplaceringsrätt

Det finns en långtgående arbetsskyldighet för arbetstagare, och därmed även en långtgående rätt för arbetsgivare att omplacera. I princip innebär detta att du som arbetstagare är skyldig att utföra arbetet som din arbetsgivare beordrar dig, vägrar du att utföra arbete inom din arbetsskyldighet kallas detta arbetsvägran och är en grund för uppsägning, detta gäller även om det i efterhand i en domstolsprövning visar sig att det arbetet du blivit beordrad till inte omfattades av din arbetsskyldighet (AD 1984 nr 119). Denna omplaceringsrätt från arbetsgivare gäller även om du får sänkt lön.

Har din arbetsgivare rätt att omplacera dig får du alltså acceptera din nya lön. Rör det däremot sig om en otillåten omplacering har inte ens arbetsgivaren haft rätt att omplacera dig, tekniskt sätt har du inte rätt till ditt tidigare arbete och den tidigare lönen, i praktiken kommer arbetsgivaren drabbas av så omfattande skadestånd att du kommer återgå till din tidigare tjänst.

Otillåten omplacering

Det finns flera olika situationer där en omplacering kan vara otillåten. Eftersom jag inte har någon information om omständigheterna i just ditt fall kommer jag behandla de mest relevanta översiktligt.

1) Ditt anställningsavtal kan innehålla begränsningar av din arbetsskyldighet. Här måste det dock stå väldigt tydligt i ditt anställningsavtal. Står det t.ex. "vårdbiträde" i ditt anställningsavtal så betyder inte det att du endast har arbetsskyldighet som vårdbiträde.

2) Det kan finnas begränsningar i ditt kollektivavtal.

3) Du är inte arbetsskyldig om du fått ny arbetsgivare (utlåning innebär i princip inte att du fått ny arbetsgivare).

4) Faller den nya tjänsten utanför tillämpningsområdet för ditt kollektivavtal? Du är endast arbetsskyldig inom ditt egna kollektivavtalsområde. Det ska nämnas att tillämpningsområdet ofta är mycket vidsträckt och omfattar arbete som typiskt sätt faller in under andra kollektivavtal.

Det är här värt att nämna Industriförbundsprincipen – Kollektivavtal inom industrin omfattar alla arbetare på arbetsplatsen, dock inte tjänstemän.

5) Om du är tjänsteman och får en annan befattning än vad du tidigare haft är du inte arbetsskyldig. Det är ofta arten och svårighetsgraden på den nya tjänsten som undersöks här. Du har skrivit att du tidigare haft en chefsposition, om du nu har fått en tjänst där du inte har arbetsledande ställning rör det sig om en omplacering som är i gränslandet mellan tillåten och otillåten omplacering.

Eftersom du inte fått behålla din titel och lön kan det faktiskt vara så att det rör sig om en otillåten omplacering.

6) Bastubadarprincipen (AD 2003 nr 76). Vid särskilt ingripande omplaceringar så måste din arbetsgivare visa godtagbara skäl för omplaceringen, om dessa sker av personliga skäl.

"Särskilt ingripande omplaceringar" tar i första sikte på om det har skett en sänkning av lönen, vilket är för handen i din situation.

Det ska dock här vara fråga om omplacering på grund av personliga skäl. Har omplacering skett av denna anledning så ska din arbetsgivare bevisa att det förelegat godtagbara skäl för omplaceringen.

Råd för hur du bör gå tillväga

Utför du inte arbetet som din arbetsgivare beordrar dig finns det en väldigt stor risk att det ses som arbetsvägran, vilket är en saklig grund för uppsägning (lagen om anställningsskydd 7 § första stycket). Detta trots att det visar sig senare i en domstolsprövning att du inte var arbetsskyldig (AD 1984 nr 119).

Om du gör en bedömning att du inte är arbetsskyldig och därför vägrar att arbeta löper du alltså en stor risk.

För att du ska vara skyddad mot uppsägning här krävs det att du pratar med facket och att dessa lägger vad som kallas tolkningsföreträdet (lagen om medbestämmande i arbetslivet 34 §). I sådant fall gäller det som facket avser, att du inte är arbetsskyldig, fram till dess att tvisten är avgjord.

Jag tycker definitivt att du bör vända dig till din arbetstagarorganisation (av ovan nämnda anledning).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1664)
2019-12-13 Arbetstagares lojalitetsplikt mot arbetsgivare
2019-12-09 Diskriminering - Jämförbarlig situation
2019-12-08 Samarbetsproblem på jobbet - Vad gör jag?
2019-12-06 Min tidigare arbetsgivare betalar inte ut min lön - hur går jag tillväga?

Alla besvarade frågor (75554)