Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?

2020-12-23 i Faderskap
FRÅGA
Hej. Jag är gravid och har valt att behålla barnet även fast jag inte har någon partner. Det är dock lite osäkert vem som är far till barnet. Det finns två olika män som är potentiella pappor till mitt barn. Den ena säger att om barnet skulle vara hans så kommer han att ta detta till rätten då jag valde att behålla mot hans vilja. Men vad kan hända mig om det skulle visa sig bara hans barn? Vad finns det "att ta till rätten"
SVAR

Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Grattis till graviditeten!

Först och främst är det upp till varje kvinna att avgöra om hon vill göra en abort eller fullfölja en graviditet. Kvinnan bestämmer över sin egen kropp och det finns ingen juridisk möjlighet att på något sätt tvinga en kvinna att göra en abort. Att du har valt att behålla barnet "mot mannens vilja" är inte något som kan "tas till rätten." Svaret på din fråga är alltså att du får ta beslut du själv känner är rätt, och kan inte hamna i rätten för att du valt att fullfölja din graviditet.

Det framgår av din fråga att du inte vet exakt vem som är pappan till ditt barn, vilket gör att vi måste se till Föräldrabalken (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.

Barnets rätt till en far

Enligt barnkonventionen, som i år officiellt blev svensk lag, har alla barn rätt att veta vilka ens biologiska föräldrar är samt känna till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka de biologiska föräldrarna är. Om inte någon far kan fastställas vid ett barns födsel är därför socialnämnden skyldig att försöka utreda vem barnets far är och se till att faderskapet fastställs enligt 2 kapitlet 1 § FB. Då utredningen görs i barnets intresse, tas normalt ingen hänsyn till om modern inte vill att den ska ske. Utredningen går till så att socialnämnden frågar mamman om hon vet vem pappan är eller om hon misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. I ditt fall har du två potentiella pappor du vet om. Om du väljer att inte berätta så kan socialnämnden enligt 2 kapitlet 4 § 1 st FB fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan. Sådana personer är exempelvis din familj och dina vänner. Skulle det vara så att socialnämnden inte får någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned, och en far till barnet kommer inte fastställas enligt 2 kapitlet 7 § 1 st FB.

Är det brottsligt att inte ange vem som är far till barnet?

Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är, du begår alltså inget brott om du väljer att inte berätta vem pappan är. De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd far) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid, enligt 7 kapitlet 2 § första stycket FB. Underhållsstöd hade också varit svårt att få om en inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (Se 18 kapitlet 8 § SFB).

Jag kommer nu väldigt kortfattat förklara hur det fungerar gällande vårdnaden. Regler om vårdnaden om barn finns i föräldrabalken (FB). Det framgår av din fråga att du och den potentiella pappan till ditt framtida barn inte är gifta och jag kommer därför svara på frågan utefter detta.

Om föräldrarna inte är gifta - vem får vårdnaden?

När föräldrarna är gifta med varandra är regeln att barnet automatiskt står under vårdnaden av båda föräldrarna, då maken presumeras vara pappa till barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra, då barnet föds, kommer mamman automatiskt att få ensam vårdnad enligt 6 kapitlet 3 § FB.

Sammanfattning

Du kan alltså inte hamna i rätten för att du väljer att fullfölja din graviditet mot pappans vilja, och du begår inte heller något brott om du inte anger vem som är pappan till barnet. Skulle underhållsbidrag/underhållsstöd vara aktuellt för dig i framtiden, kan det dock bli svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkat till att fastställa vem pappan är.

Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!

Önskar dig all lycka till med din graviditet! Ta hand om dig!

Allt gott,

Suana Tafic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95755)