Har jag några rättigheter till information nu när mamma har god man?

FRÅGA
Min mamma har en svår demens, känner inte folk, och vet ingenting om nånting. Hon bor på ett vårdhem och behöver dygnet runt vård.Hon har en "god man", som tar hand om hennes ekonomi. Räkningar och bankärenden.Vårdhem är dyr att bo i, och hennes lägenhet står tomma nu. Alltså två hyror att betala, plus alla kostnader på vårdhemmet.Hur vet jag att jag kan lita på god mannen ? Han berättar ju inget för mig, jag får inte veta nånting (är det enda barnet som mamma har).Vet att mamman hade lite sparade pengar. Men, jag tror inte att pengarna räcker tillatt betala både på vårdhemmet och betala hyran på hennes lägenhet.Kan godman sälja lägenheten utan att säga till mig först ?Bör inte god mannen hålla mig uppdaterad om mammans ekonomi och vårdhemmets kostnader ?Har jag inga rättigheter nu när mamman har en god man ?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det kan kännas svårt att inte få någon information om din mammas ekonomiska förhållanden, när du vill se till att hon får det bra. Tyvärr har du väldigt begränsade möjligheter att göra något åt just det. Det finns dock lite kontrollfunktioner för att se till att den gode mannen gör vad han ska. Jag kommer försöka ta mig an alla dina frågor och förklara vad som häller den gode mannens uppdrag. Sist i svaret hittar du en sammanfattning.

Jag kommer gå in på regler i föräldrabalken (FB).

Den gode mannen ska tillvarata din mammas intressen och har bara skyldigheter gentemot henne

Din mamma har fått en god man, eftersom man har gjort bedömningen att hennes demens gör att hon inte ska ta hand om sina tillgångar själv (FB 11 kap. 4 §). Rent juridiskt hade din mamma inte kunnat betala räkningar, handla, ha ett hyresavtal eller göra andra såna saker själv. Hon behöver därför någon som har rätt att företräda henne. Som dotter hade du bara väldigt begränsade möjligheter att hjälpa din mamma med sånt här (FB 17 kap. 1 §) och därför behövdes en god man.

Den gode mannen har en skyldighet att utföra sitt uppdrag som god man med omsorg. Han ska ta tillvara på din mammas rätt och se till att hennes tillgångar används på det sätt som är bäst för henne. Han ska se till att en del av hennes tillgångar går till den dagliga livsföringen, boende, mat, kläder och andra saker som höjer hennes livskvalitet. Resten ska han spara på ett sätt som gör att hon är ekonomiskt trygg på lång sikt. (FB 12 kap. 3-4 §).

Din gode man har alltså bara skyldigheter gentemot din mamma. Den gode mannen är inte skyldig att lämna ut information eller förhålla sig på andra sätt till dig och andra anhöriga. Han behöver inte heller säga till dig innan han säljer din mammas lägenhet. Det kan kännas konstigt, men det finns en förklaring. Låt oss säga att din mamma var frisk och kunde ta hand om allting själv. Då hade hennes ekonomi varit hennes ensak. Hon hade kunnat sälja sin lägenhet om hon tyckte att det var bäst och hon skulle inte ha någon skyldighet att säga till dig först. Det här är inte tänkt att förändras trots att hon har en god man. Den gode mannen företräder din mamma och tar tillvara på hennes intressen. Han behöver inte ta hänsyn till andra personer och du får inte några särskilda rättigheter nu när din mamma har en god man.

Det finns kontrollfunktioner som ska hindra gode män att missköta sig

Första kontrollen av en god man är när han eller hon utses av domstol. Domstolen får inte utse vem som helst till god man. De ska se till att det är en person som är rättrådig, erfaren och lämplig i övrigt (FB 11 kap. 12 §).

Den gode mannen har en redovisningsskyldighet. Det betyder att allt som han gör åt din mamma som har med uppdraget som god man att göra ska antecknas. Till exempel ska det redovisas om din mammas pengar används för att betala något eller om den gode mannen ingår något avtal för din mammas räkning (FB 12 kap. 5 §). Det är överförmyndaren i kommunen som ska kontrollera det som den gode mannen redovisar och se till att han sköter sitt uppdrag (FB 16 kap. 1 § och 3 §).

Den gode mannen måste fråga överförmyndaren om lov om vissa saker först. Bland annat ska han ha överförmyndarens godkännande innan han kan sälja hennes lägenhet. Han får inte heller ge bort din mammas egendom som gåva till någon.

Om du misstänker att saker inte sköts som de ska kan du begära att den gode mannen byts ut

Misstänker du att den gode mannen missköter sitt uppdrag kan du gå till domstolen och ansöka om att han ska entledigas. Att han entledigas betyder helt enkelt att han inte får vara god man längre (FB 11 kap. 20-21 §). Som dotter har du möjlighet att göra det här åt din mamma.

Detta kräver att den gode mannen verkligen har misskött sig och gjort något fel. Som jag redan sagt så är det inte fel av honom att inte hålla dig uppdaterad om din mammas ekonomiska situation. Tror du däremot att han missköter hennes ekonomi, så kan du överväga det här.

Sammanfattning

- Den gode mannen har skyldigheter gentemot din mamma. Han ska se till att hennes tillgångar tas om hand på det sätt som är bäst för henne.

- Den gode mannen har inte några skyldigheter gentemot dig. Du får inte några rättigheter till insyn eller kontroll av din mammas ekonomi för att hon har en god man.

- Den gode mannen väljs ut av domstol och kontrolleras av överförmyndaren. Vissa saker får han inte göra utan överförmyndarens godkännande. Till exempel får han inte sälja din mammas lägenhet utan godkännande.

- Misstänker du att den gode mannen inte tar hand om din mammas ekonomi och missköter sitt uppdrag? Då kan du ansöka om att han ska entledigas och att någon annan utses som god man.

- För att ansöka om entledigande kan du gå in på din mammas hemkommuns hemsida. Där finns det information och blanketter för ansökan.

- Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll