Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?

2019-05-23 i Avtal
FRÅGA
HejJag separerade från min sambo för ett år sedan och flyttade till en annan lägenhet. Jag insåg precis (efter ett år ungefär) att försäkringsbolaget (if) där vi hade hemförsäkring tecknade en ny hemförsäkring åt mig utan mitt godkännande. De vägrar återbetala något eftersom de skickat ut information, som jag inte kollat så jag misstagit det för reklam.Jag inser att jag varit slarvig med detta men undrar om jag ändå har möjlighet att få dem att återbetala eftersom jag aldrig uttryckligen godkände tecknandet av någon försäkring?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Ett försäkringsbolag har tecknat ny hemförsäkring. Försäkringstagare begär att denna ska upphöra och betalning ska återgå. Är det möjligt att få återbetalt för den nya hemförsäkringen?

Utredning
Regler om försäkring finns i försäkringsavtalslagen (FAL) men kan även regleras vidare i försäkringsvillkoren för den tecknade försäkringen.

För att en försäkring ska träda i kraft och ska gälla krävs det att ett avtal sluts mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. För att ett avtal ska slutas krävs dels ett anbud, dels en accept. Försäkringsbolaget lämnar sitt anbud i form av förköpsinformation om försäkring respektive försäkringsvillkoren. Försäkringstagaren lämnar sin accept i form av betalning för den nya försäkringen, 2 § 1 st FAL. Därmed sluts ett avtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Det framgår inte klart av frågan hur du har betalat för försäkringen. Men det framgår att det har skett en betalning (möjligtvis i form av autogiro?) då du önskar begära återbetalning. Efter det att avtalet slutits är försäkringsbolaget skyldigt att meddela en skriftlig bekräftelse på avtalet och information gällande försäkringsvillkoren om dessa inte meddelats tidigare, 4 § FAL.

Vad innebär detta för dig?
I det följande uppger jag några förslag på hur du kan gå vidare i frågan.

1. Se vilka transaktioner som har skett från ditt konto till försäkringsbolaget. Har det skett en premiebetalning till försäkringsbolaget kan detta anses vara en accept. Därmed är du bunden av avtalet och kan med största sannolikhet inte räkna med att få betalda belopp tillbaka.

2. Kolla med ditt försäkringsbolag än en gång. Läs noggrant dina försäkringsvillkor för den nya hemförsäkringen vad som gäller.

3. Du kan säga upp försäkringen när som helst för att låta försäkringen upphöra vid försäkringstidens utgång, 3 § 1 st FAL. Du kan även säga upp försäkringen med omedelbar verkan, bland annat om försäkringsbehovet har bortfallit eller om det inträffar en annan liknande omständighet, 6 § 1 st 2 p. FAL. I det fall försäkringsbehovet bortfallit med anledning av att du skulle ha dubbla försäkringar, dvs. om du även har en hemförsäkring hos ett annat bolag, råder jag dig att göra försäkringsbolaget uppmärksamma på detta.

Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82636)