FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt29/01/2018

Har jag fortfarande upphovsrättsligt skydd för mina dikter även om jag publicerar dem på nätet?

Hej!

Jag tycker om att skriva och har skrivit en mängd dikter som jag i framtiden vill ge ut i bokform.

Har jag något upphovsrättsligt skydd för dikterna även om jag skulle publicera några av dem på nätet innan den potentiella boken ges ut? Jag har funderat på att bli medlem på en poesisida på nätet.

Bästa hälsningar,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om upphovsrätt och regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Huvudregeln när du skriver dina dikter är att du får upphovsrätt till dem så fort du skapar dem (URL 1 §), förutsatt att den s.k. verkshöjden blir uppfylld. Med uppfylld verkshöjd menas att dina dikter besitter en viss originalitet, individualitet samt självständighet. Man kan förklara det som att du har upphovrätt till dina dikter om de har en sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna skapa exakt samma dikter. Att uppfylla verkshöjden brukar inte vara några större problem, om den är uppfylld så kan vi konstatera att du har upphovsrätt till dina dikter.

När du har upphovsrätt till dina dikter så innebär det att du har uteslutande rätt att framställa exemplar av dem samt att göra dem tillgängliga för allmänheten (URL 2 §). Den som alltså vill framställa exemplar av dina dikter eller göra de tillgängliga för allmänheten måste som huvudregel alltid söka tillstånd från dig för att få göra detta. Om du skulle publicera några av dina dikter på nätet, så skulle du alltså fortfarande ha upphovsrättsligt skydd för dem.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad HeydarovRådgivare