Har jag en skyldighet att försörja min minderåriga gymnasiestuderande sambo?

Har jag skyldighet att försörja min minderåriga gymnasiestuderande sambo?

Jag har läst sambolagen och även föräldrabalken paragraf 7 där det står att föräldrarna har försörjningsplikt till dess att barnet slutar gymnasiet.

Stämmer det då att jag inte behöver försörja denne? Utan att det ansvaret ligger hos föräldrarna.

Vi bodde i hennes föräldrars hus under 2 år innan förhållandet tog slut. Det fanns ingen överenskommelse om att jag skulle ta över kostnader eller försörjningsansvar. Jag fick även stå för kostnader för hennes fritidsintressen. Vi köpte även en hund tillsammans men som jag betalat hela kostnaden för, såsom mat, veterinärkostnader och dyl. Vad kan jag kräva i det här läget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (1949:381) (FB) se här, och sambolagen (2003:376) hittar du här.

Utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans ansvarar för underhåll för barnet utifrån vad som är skäligt efter deras samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 st. FB). Underhållsskyldigheten sträcker sig fram till dess att barnet fyller 18 år eller gått ut gymnasiet. Är barnet gymnasiestuderande efter det att han eller hon fyllt 18 år sträcker sig underhållsskyldigheten under den tid som skolgången pågår, dock längst tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB).

Sambolagen innehåller inga bestämmelser om varken underhåll eller försörjningsplikt mellan samborna. Svaret på din fråga är alltså att underhållsskyldigheten vilar på hennes föräldrar eftersom hon dels är omyndig, dels fortfarande studerar på gymnasiet. Du har inte någon skyldighet att försörja din sambo, varken nu eller efter det att hennes föräldrars försörjningsplikt upphört.

Mitt råd är att du talar med din sambo och/eller hennes föräldrar och försöker komma fram till en lösning om det är så att de kräver att du står för en stor del av hennes utgifter. Precis som du verkar ha förmodat har nu nämligen lagen på din sida. Ett sista tips är att möbler, köksredskap etc. som utgör samboegendom (3 § samboL) bör ni finansiera med en lika del var, då ni har som utgångspunkt rätt till hälften var om det skulle vara så att förhållandet en dag tar slut, oavsett vem som betalat för det.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”