FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt23/06/2019

Har jag eller pensionsmyndigheten bevisbördan?

Hejsan.För att få ut min garantipension måste jag vistas i Sverige 6 mån.varje år.På vem ligger bevisbördan?Ska jag bevisa att jag varit här 6 mån.eller ska pensionsmyndigheten bevisa att jag inte varit här i 6 mån.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudprincipen är att myndigheter har bevisbördan för ingripanden eller särskilt betungande beslut mot den enskilde, exempelvis vid återkallelse av tillstånd eller återkrav av bidrag. Den enskilde har istället bevisbördan för gynnande beslut eller för utverkande av förmån. Exempel på förmån är olika former av bidrag, t.ex. ekonomiskt bistånd, eller tillstånd. I första hand åligger det dig att visa att du har vistats i Sverige under de perioder du anger. Läs en liknande lawline-fråga här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare