Har jag eller min sambo rätt till hyresrätten vid separation?

FRÅGA
Hej, jag har en fråga ang. rätt till lägenhet vid separation med sambo. Vi bor i en hyresrätt och står båda på kontraktet. Jag vill gärna bo kvar men min sambo säger att det vill han också. Vem har rätt till lgh och vad är avgörande för mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller vid separation mellan sambor hittar du i sambolagen (SamboL).

Lägenheten utgör samboegendom

Om du eller din sambo begär bodelning vid separationen ska enligt sambolagen er samboegendom delas upp mellan er. (8 § SamboL). Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, t.ex. Möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom ni har i hemmet, om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning. (3 § SamboL) All egendom som ni hade redan innan ni flyttade ihop är enskild egendom och ska inte ingå i bodelningen. Även egendom som ni har köpt efter det att ni flyttade ihop men som ni inte köpte för gemensamt bruk är enskild egendom.

Eftersom ni båda står på hyreskontraktet tolkar jag det som att ni hyrde lägenheten för er gemensamma användning. Lägenheten ska därför räknas som samboegendom och ingå i bodelningen mellan er. (3 § SamboL) All samboegendom ska delas lika mellan dig och din sambo vid bodelningen. (14 § SamboL)

Den som bäst behöver bostaden har rätt att bo kvar

Det är den av er som bäst behöver lägenheten som har rätt att bo kvar. (16 § SamboL)

För att avgöra vem av er som bäst behöver bostaden måste en helhetsbedömning göras. Det framgår inte några omständigheter i din fråga men en viktig faktor som kan spela in är om någon av er har ett barn och därför skulle behöva bostaden bäst om barnet huvudsakligen kommer bo hos en av er. Er ålder och hälsa i övrigt kan få betydelse vid bedömningen. Även hur lägenheten ligger i förhållande till era arbetsplatser kan spela in i bedömningen.

Hänsyn tas även till era ekonomiska situationer och vilken möjlighet ni har att kunna hitta ett nytt boende. Om du till exempel har mycket enskild egendom som inte ska ingå i bodelningen medan din sambo inte har några enskilda tillgångar kan han anses behöva lägenheten bäst eftersom det skulle vara svårare för honom att hitta en ny bostad. Om en av er till exempel har mycket ködagar i en bostadskö och lätt skulle kunna få en ny hyresrätt, medan den andra inte har några ködagar och kanske skulle vara tvungen att köpa en lägenhet, kan detta väga in i bedömningen.

Det är som sagt många olika faktorer som kan spela in när man ska avgöra frågan om vem av er som bäst behöver bostaden. Om du vill ha hjälp att ta frågan vidare kan du boka tid med någon av Lawlines jurister direkt via vår hemsida här.

Hoppas svaret kan vara till hjälp och lycka till!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3048)
2021-12-08 Kan sambo kräva att den gemensamma bostaden säljs vid separation?
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?

Alla besvarade frågor (97723)