Har jag blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och vad händer om jag polisanmäler?

FRÅGA
Kan jag anmäla min sambo för övergrepp om han försökte ha sex med mig när jag inte ville? Han drog sig tillbaka från samlaget när jag bad honom? Eller kommer det att avskrivas med en gång?Är det någon idé att jag anmäler? Räknas det ens som övergrepp? Berätta hur saker räknas.Hur ser det ut i hans polisutdrag om jag anmäler honom? Kommer det att synas som en prick och stå vad det är eller blir det ingen prick om allt läggs ner?Snälla berätta allt sånt för mig!Man behöver ju polisutdrag till många jobb idag, så hur kommer det att se ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om sexualbrott finns i Brottsbalkens 6 kapitel. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms till våldtäkt. Straffet är lägst två års fängelse och högst sex år. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än sådan som är att bedöma som våldtäkt, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst två år. För båda brotten gäller vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om deltagandet är en följd av t.ex. misshandel, gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av t.ex. medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla eller drogpåverkan befinner sig i en särskilt utsatt situation eller gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap. 1 § och 6 § Brottsbalken, BrB).

I ditt fall går det tyvärr inte att avgöra huruvida din sambo begått något brott mot dig då jag bara fått en väldigt kort beskrivning i din fråga. Däremot för det fall att du är av uppfattningen att du har blivit utsatt för ett brott finns möjligheten att du gör en polisanmälan. En polisanmälan läggs inte ner direkt. När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts ska det inledas en förundersökning (23 kap. 1 § BrB). Under förundersökningen ska utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för åtal (jfr 23 kap. 2 § BrB). Sexualbrott är att anse som allvarliga; om du gör en polisanmälan kommer det att inledas en förundersökning. Eftersom du har en namngiven gärningsman kommer det att utredas om det finns tillräckliga skäl för åtal. Då kan det t.ex. hållas ett förhör för att utreda om ett brott har begåtts, utifrån det du berättar och inhämtande av annan bevisning.

Endast en polisanmälan och en misstanke kommer inte att synas i belastningsregistret. I belastningsregistret ska det finnas uppgifter om bland annat domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lagen om belastningsregister). Det krävs således att din sambo blir dömd i domstol för att det ska synas i hans belastningsregister. Om han blir dömd kommer det att i belastningsregistret stå vad han är dömd för (t.ex. våldtäkt eller sexuellt övergrepp för det fall att han döms för något av ovanstående brott). Rent juridiskt finns det vissa jobb som kräver utdrag ur belastningsregistret, så är det bland annat inom barnomsorg/skola. I ett sådant registerutdrag syns endast vissa brott, bland annat sexualbrott. En arbetsgivare kan dock alltid begära (men är till skillnad från inom barnomsorg/skola inte skyldig) av en blivande arbetstagare att vederbörande ska lämna in ett utdrag från belastningsregistret. För den som är dömd kommer det i ett utdrag från belastningsregistret stå vad vederbörande är dömd för. Skulle du däremot anmäla din sambo och det läggs ner finns det ingen dom att registrera varför det då inte heller finns någon uppgift i belastningsregistret.

Hoppas du fick klarhet i det du undrade över. Tyvärr går det inte att utifrån de uppgifter du uppgivit ta ställning till huruvida ett brott har begåtts och om så är fallet om det går att bevisa att din sambo är skyldig till brottet. Min rekommendation, för det fall att du är av uppfattningen att du blivit utsatt för brott, är att du gör en polisanmälan.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (313)
2020-07-10 Kille hade sex med mig när jag var full, räknas det som våldtäkt och kan jag anmäla honom?
2020-07-07 Brottsligt gå runt med strap on?
2020-06-30 Straffbart att skicka nakenbilder?
2020-06-27 Kan en kvinna som haft sex med en drogpåverkad man dömas för våldtäkt av den nya samtyckeslagen?

Alla besvarade frågor (81800)