Har jag arvsrätt efter min bror?

Min bror är död. Hans maka ärvde allt. Inget testamente. Inga barn. Har jag, hans syster arvsrätt? Kan efterlevande makan testamentera bort alla tillgångar, vid sin död?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt för svaret är den legala arvsordningen, innebärande att jag inte tagit hänsyn till om det finns något testamente mellan makarna. Anledningen därom är att det inte informerats i frågan om att sådant finns eller ej.

Först arvsberättigad när någon avlider är den avlidnes barn, de s.k. bröstarvingarna. Bröstarvingar ingår i första arvsklassen (2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Finns det ingen i första arvsklassen går man över till andra arvsklassen vilken utgörs av arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna är avlidna har den avlidnes syskon istadarätt efter sina föräldrar (dvs. de träder arvsmässigt i föräldrarnas ställe). Om den som avlider är gift ska dock kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Har makarna gemensamma barn får de ärva först när den efterlevande maken avlider. Om den avlidne har barn utom äktenskapet, s.k. särkullbarn har de däremot rätt att få ut sitt arv direkt (jfr 3 kap. 1 § ÄB). När den efterlevande maken avlider har vissa av den först avlidna makens arvingar rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Som jag förstår det i den situation du beskriver har din brors hustru ärvt honom i enlighet med den legala arvsordningen, dvs. att kvarlåtenskapen har tillfallit henne (jfr 3 kap. 1 § ÄB). Enligt 3 kap. 2 § ÄB ska vid den efterlevande makens frånfälle hälften av den avlidnes bo tillfalla den av den först avlidna makens arvingar som har bäst arvsrätt och ingår i första eller andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB). Det innebär att när den efterlevande maken avlider har den först avlidna makens bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn rätt till arv. Eftersom man alltid uttömmer en arvsklass i taget innebär det att om den först avlidne maken har ett barn som är i livet är det barnet som ärver allt. Är barnet inte i livet ärver föräldrarna, i annat fall den avlidnes syskon etc.

I ditt fall kan du som hans syster ha arvsrätt, så länge det inte finns några bröstarvingar som är i livet eller att era föräldrar är i livet. Är ni mer än ett syskon delar ni på arvet.

Det den efterlevande maken ärver från den först avlidna maken ärvs med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär en rätt att använda, förbruka och skänka bort tillgångar. Däremot kan den efterlevande maken inte testamentera bort den andel som är hänförlig till den först avlidna maken (jfr 3 kap. 2 § första stycket in fine ÄB). Detta innebär att om hälften av boet är hänförligt till din bror kan hans hustru inte testamentera bort den hälften. Den andra hälften kan hon däremot testamentera bort.

Om du önskar hjälp av en av våra jurister att gå igenom ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”