Har jag någon rätt att reklamera ett arbete?

FRÅGA
Hej! Om en byggare har gjort en stödmur L-stöd åt mig . Finns det garanti på det jobbet och hur länge? Underarbetet är kanske inte riktigt gjort och den sätter sig om ett tag. Har jag någon rätt att reklamera jobbet. Hur gör jag isåfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din Fråga!

Till att börja med antar jag att du i egenskap som konsument har köpt arbetet av ett företag (näringsidkare). I så fall är konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig.

KTjL är tvingande för företaget, alltså att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger.

Fackmässigt arbete

En av de viktigaste sakerna är att arbetet har utförts fackmässigt. Generellt sätt är fackmässigt arbete:

Arbetet utförs på sakkunnigt/yrkesmässigt sättFöljer sina respektive branschreglerHelt enkelt ett arbete som man kan förvänta sig av en seriös fackman

Huruvida i vårat fall, arbetet på muren uppfyller dessa krav låter jag vara osagt. Men eftersom du anser att underarbetet på muren inte är riktigt gjort antar jag i fortsättningen på svaret att det inte är fackmässigt utfört.

Men exakt om detta är eller inte är fackmässigt utfört arbete kan jag inte svara på. Däremot om underarbetet på muren inte är "riktigt gjort" så antar jag att arbetet inte är fackmässigt utfört. (KTjL 4 §).

Hur du reklamerar arbetet

Om tjänsten har utförts felaktigt på något sätt och det inte beror på din inblandning så har du rätt till flera åtgärder mot företaget som utfört arbetet.

Det viktigaste är dock, att du måste reklamera felet till företaget som utförde tjänsten (17 § KTjL). Reklamation som sker inom två månader ses alltid som inom skälig tid. Tiden räknas normalt från när arbetet är slutfört.

Det går givetvis att reklamera efter två månader också, som allra minst har man som konsument tre års reklamationsrätt. Dock kan det beroende på omständigheterna, bli svårare att hävda att man reklamerat inom skälig tid. Huvudregeln är att så fort man upptäckt ett fel, så reklamera därefter så ska det inte bli några problem med tidsfristen (KTjL 17 §).

Om du inte betalat än så har du rätt att hålla inne betalningen som säkerhet till felet är åtgärdat (19 § KTjL).

Efter du har reklamerat arbetet så ska företaget åtgärda problemet, utan kostnad för dig och detta ska ske inom en rimlig tid (20 § KTjL).

Vad du bör göra

Jag tycker du bör höra av dig snarast till företaget och förklara vad som blivit fel samt be dem åtgärda detta. I de flesta fall brukar detta fungera, då de flesta seriösa företag är måna om sina kunder.
Om det inte skulle hjälpa och du anser dig ha rätt i fråga kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (308)
2019-08-21 Vad kan jag göra när ett företag ökar det avtalade priset för en tjänst?
2019-07-31 Får näringsidkare begränsa konsumentens rätt till reklamation?
2019-07-31 Rätt till ny reparation ett år efter den första
2019-07-29 Skälig tid för reparation av vitvaror

Alla besvarade frågor (72167)