Har inte haft någon kontakt med min mamma på 20 år, har jag rätt till arv?

2016-11-30 i Laglott
FRÅGA
Hej. Min mor som jag ej haft kontakt med på 20 år dog för 1 månad sen. Detta fick jag veta genom dödsannons i tidningen. 2 halvsystrar som haft kontakt med henne under alla år. Tydligen finns ett testamente som jag ej delgivits där min mor ska ha skrivit att jag ej får kontaktas. Detta enligt min ena halvsyster som min dotter kontaktat efter min mors död. Har mina halvsystrar rätt att undanhålla testamentet för mej och undlåta bouppteckning dvs dela arv utan juridisk hjälp? Jag vet att hon ville göra mej arvslös men såhär får det väl inte gå till? Har jag någon laglig rätt att läsa testamentet? Om min mor gett bort det hon ägde innan sin död har jag ingen rätt att få ut min laglott då? Hon ägde ett hus med stor tomt som jag inte vet vad som hänt med. Hon var ogift men sambo. Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Laglott
Även fast du och din mamma inte haft någon kontakt på länge har du fortfarande rätt till arv efter henne. Huvudregeln, om arvlåtaren inte är gift, är att varje barn ska få lika stor del av kvarlåtenskapen vid arvlåtarens bortgång enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). Nu finns det dock ett testamente som vad jag förstår, fördelar kvarlåtenskapen annorlunda. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1§ ÄB. vilket innebär att ett testamente som inskränker din rätt till laglott är utan verkan i den delen. Arvslotten är det du skulle erhållit av kvarlåtenskapen om det inte funnits något testamente, alltså 1/3 (om ni är tre syskon). Oavsett om du och din mamma haft någon kontakt eller inte är du fortfarande hennes bröstarvinge och har lika stor rätt till din laglott som dina systrar. För att erhålla din laglott måste du dock påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap 3§ ÄB, detta gör du genom att meddela testamentsmottagarna att du vill erhålla din laglott. Att påkalla jämkning av testamentet måste du göra inom 6 månader från det att du blivit delgiven testamentet, annars förlorar du denna rätt.

Givit bort egendom
Om din mamma har gett bort allt hon ägde precis innan hennes död till dina systrar, alltså hennes bröstarvingar, skulle det kunna ses så som förskott på arv enligt 6 kap 1§ ÄB och värdet av detta ska då avräknas på dina systrars arv efter er mamma. Om förskottet är större än bröstarvingens arvslott är bröstarvingen inte skyldig att ge tillbaka överskottet enligt 6 kap 4§ ÄB.

Om din mamma har gett bort egendom till andra personer är bröstarvingar för att göra dig arvslös skulle 7 kap 4§ ÄB möjligen kunna tillämpas. Denna bestämmelse stadgar att om arvlåtaren under livstiden givit bort egendom under sådana omständigheter att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente ska gåvan återbäras eller ersättning utgå för gåvans värde. Denna bestämmelse skulle kunna bli aktuell är om din mamma exempelvis skänkt bort egendom på sin dödsbädd eller givit bort sin fastighet men sedan ändå bott kvar. Om du vill åberopa denna rätt måste du väcka talan mot gåvotagaren inom ett år från det att bouppteckningen avslutades.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86841)