FrågaFAMILJERÄTTGod man29/03/2022

Har ingen fullmakt och vill sälja pappas bostadsrätt

Hej Lawline!

Min 95-åriga pappa flyttade i höstas in på VOB. Han har fortfarande kvar sitt radhus med bostadsrätt. Sedan ett drygt år är det jag som sköter hans ekonomi, eftersom han haft svårt med det. Nu har han fått en demensdiagnos.

Vi har inte skrivit någon framtidsfullmakt eller annan fullmakt, som ger mig - dotter och enda barnet - rätt att fatta beslut som rör huset eller ev försäljning av det. Undertiden betalar han både "helpension" och hyra på VOB och avgift för huset, som står tomt. Hur kan jag hjälpa honom att avyttra huset?

Bästa hälsningar / Dottern

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då det inte finns framtidsfullmakt eller någon annan form av fullmakt kommer vi behöva falla tillbaka på de regler som gäller generellt för personer som förlorat sin så kallade rättshandlingsförmåga. Det vill säga att man inte längre kan ingå avtal och liknande och förstår vad man gör. Reglerna återfinns i Föräldrabalken (FB). I 11 kapitlet FB finns regler om god man och förvaltare.

Det som verkar vara mest aktuellt för dig är att se till att en god man tillförordnas för din far (11 kap. 4 § FB). Du kan t ex vända dig till överförmyndaren i kommunen. Om du anses vara en lämplig person kan du bli utsedd som god man om du meddelar att du önskar det. För anses lämplig ska man vara du vara lämplig, rättrådig och erfaren (11 kap. 12 § FB). Din uppgift som god man till din så kallade huvudman (alltså din far i det här fallet) är att ta vara på huvudmannens intresse och se till hans bästa (12 kap. 3 § FB). Att sälja bostadsrätten kan absolut vara en åtgärd som är nödvändig för att ta vara din huvudmans intresse om huvudmannen inte har behov av den och inte heller har råd med den.

För att sälja bostadsrätten behöver god mannen godkännande av överförmyndaren (14 kap. 11 § 1 stycket 3 punkten FB).

Hoppas du fått lite klarhet.

Franck OlofssonRådgivare