Har hyresvärden rätt att visa upp lägenheten? I vilken omfattning ansvarar hyresvärden respektive hyresgästen för lägenhetens skick?

2018-09-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Får hyresvärd gå in i min lägenhet och visa den för nya hyresgäster utan mitt medgivande? Jag har sagt upp lägenheten till månadsskiftet och håller på att städa ur lägenheten, och igår när jag kom dit var hyresvärden inne i lägenheten med 2 ev nya hyresgäster. Hon hade inte sagt till innan . Är det jag som hyresgäst som är ansvarig att byta fläktfilter och packningar i vattenlåset som läcker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för om hyresvärden har rätt att visa upp lägenheten i fall som det aktuella. Därefter kommer jag att redogöra för hyresgästens respektive hyresvärdens ansvar för lägenhetens skick.

Har hyresvärden rätt att visa upp lägenheten?

Av 12 kap. 26 § jordabalken framgår att om hyresgästen har sagt upp avtalet är denne skyldig att låta hyresvärden visa upp lägenheten för en ny potentiell hyresgäst på lämplig tid. Hyresgästen är alltså skyldig att lämna hyresvärden tillträde för detta ändamål, inte för att sköta visningen. Vidare måste hyresvärden se till hyrestagarens intressen när denne planerar in visningen. Om den tidpunkt för visningen som hyresvärden föreslår är olämplig för hyresgästen, får hyresgästen föreslå en annan lämplig tidpunkt.

Har hyresvärden rätt att tillträda lägenheten utan hyresgästens medgivande?

Om hyresgästen inte låter hyresvärden visa upp lägenheten, får hyresvärden ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten (12 kap. 26 § 5 st jordabalken). Detta innebär alltså att hyresvärden inte har rätt att ta sig in i lägenheten på eget bevåg.

Vad ansvarar hyresgästen respektive hyresvärden för?

Enligt 12 kap. 24 § jordabalken har hyresgästen en vårdplikt. Detta innebär att hyresgästen är skyldig att vid användningen av lägenheten handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer större slitage på lägenheten än vanligt och undvika att det uppstår risker för skador. Exempelvis är hyresgästen skyldig att vidta de åtgärder som krävs för den löpande skötseln av lägenheten.

Hyresvärden å sin sida har en skyldighet att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 § jordabalken). Detta innebär att lägenheten ska vara i ett acceptabelt skick och beboelig den dag som hyresgästen flyttar in. Underhållningspikten gäller under hela hyrestiden och innebär således en skyldighet att hålla lägenheten i ett sådant skick som avses i 12 kap. 9 § jordabalken samt att med skäliga tidsmellanrum genomföra tapetsering, målning och andra vanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och användning (12 kap. 15 § jordabalken).

Det som talar för att byte av fläktfilter faller inom hyresvärdens underhållsplikt är att detta byte vanligtvis är en förutsättning för att fläkten ska fungera ändamålsenligt. Emellertid verkar sedvänjan hos de stora hyresvärdarna vara att hyresgästen ska stå för byte av fläktfiltret. Mot bakgrund av detta och det faktum att byte av fläktfilter kan tänkas höra till den löpande skötseln av lägenheten borde byte av fläktfilter falla inom hyresgästens vårdplikt av lägenheten. Detta bör också vara fallet när vattenlåset behöver rensas. Beträffande byte av gummipackningar på vattenlåset talar mycket för att detta faller inom hyresvärdens ansvarsområde, inte minst eftersom det kan påverka de sanitära förhållandena i lägenheten.

Sammanfattning

Hyresvärden har rätt att visa upp lägenheten när denna är ledig för uthyrning, men iatt på eget bevåg ta sig in i lägenheten utan att ha ansökt om särskild handräckning. Vidare bör byte av fläktfilter falla inom hyresgästens vårdplikt, i motsats till byte av gummipackningar i vattenlåset.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1264)
2019-03-21 Uppsägningstid gäller enligt lag, när den saknas i hyresavtalet
2019-03-20 Uppsägning av hyresavtal
2019-03-18 Uppsägningstid utan hyresavtal?
2019-03-18 Måste uppsägning av hyresavtal avseende lokal ske nio månader i förväg?

Alla besvarade frågor (66937)