Har hyresvärden rätt att slänga saker som står i trapphuset?

2019-04-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag ställde min sons tramptraktor med släp (leksak) i trapphuset där det är så kallad "utrymningsväg".2 dagar senare, utan att informera eller samtala med mig först, har hyresvärden kastat leksaken på soptippen.Min fråga är: Har hyresvärden rätt att kasta min egendom hur som helst utan att först informera mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På grund av brandrisken ska saker inte förvaras i trapphus. I lagen om skydd mot olyckor (LSO) framgår att ägare samt de som får nyttja byggnader och anläggningar ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO). Barnvagnar, cyklar, leksaker och tidningshögar kan vara i vägen vid utrymning och göra att branden lättare sprider sig och bör därför inte förvaras i trapphus.

Du som hyresgäst har ett ansvar att använda lägenheten på ett ansvarsfullt sätt (12 kap. 24 § Jordabalken). Hyresvärden har dock ingen juridisk rätt att slänga saker som står i trapphuset.

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81856)