Har hyresvärden rätt att gå in i hyresgästens lägenhet?

2020-06-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Min hyresvärd visade min lägenhet utan min vetskap, är detta olagligt intrång
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din hyresvärd får som huvudregel inte gå in i din lägenhet utan ditt tillstånd.

Det finns vissa situationer där hyresvärden har rätt att gå in utan ditt medgivande. Detta ska ske för att utöva nödvändig tillsyn över lägenheten. Vid akuta skador som till exempel vattenläckor och liknande. I dessa fall ska hyresvärden få tillgång till lägenheten omedelbart, se 12 kap. 26 § 1 st. Jordabalken(JB). Handlar det däremot om ett mindre brådskande ärende som till exempel sotning av fläkt och liknande, kan hyresgästen få viss tid på sig innan hyresvärden får tillträde till lägenheten. Hyresvärden ska då ha sagt till minst en månad i förväg om detta, se 12 kap. 26 § 2st. JB.

Att din hyresvärd går in i din lägenhet utan att meddela dig, under andra omständigheter än de som anges i JB 12 kap. 26 §, är ett brott mot lagen och kan även under vissa förutsättningar vara brottsligt.

I 4 kap. 6 § brottsbalken (BrB) regleras brotten hemfridsbrott och olaga intrång. I fall du inte använder lägenheten som din bostad är det i så fall olaga intrång som kan bli aktuellt (4 kap. 6 § andra stycket BrB). Även om din hyresvärd har en reservnyckel till lokalen, men inte haft någon rätt enligt 12 kap. 26 § JB att gå in i den, kan hyresvärden ha gjort sig skyldig till olaga intrång.

Råd

Hyresvärden behöver ditt godkännande för att få gå in i din lägenhet och visa upp den för någon annan. Hör av dig till din hyresvärd och säkerställ varför denne har gått in i din lägenhet utan att kontakta dig. Undersök om det berodde på nödvändig tillsyn, såsom akut skada på lägenheten eller liknande, som inte kräver ditt godkännande. Det är möjligt att din hyresvärd har haft skäl att gå in i din lägenhet, och du bör därför kolla med värden först.

Misstänker du att din hyresvärd inte har haft några giltiga skäl att gå in i din lägenhet utan ditt tillstånd kan du polisanmäla händelsen.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1896)
2021-03-03 Förbud mot rökning utanför hyreshus
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?

Alla besvarade frågor (89867)