Har hyresvärden rätt att byta lås i dörren vid obetald hyra?

2020-11-10 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag undrar om hyresvärden har rätt att byta lås i dörren om man inte har betalt hyran för oktober o november? Personen har lovat hyresvärden att betala hyran den 20e november o även december hyran. Men han har bytt låskolven för honom. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att förklara vad som gäller om hyresvärden har bytt lås i dörren på grund av obetald hyra. Sedan kommer jag också ge råd för hur man som hyresgäst kan agera i en sådan situation.

Har hyresvärden rätt att byta lås i dörren?

Som hyresgäst har man rätt att få tillgång till den bostad som man hyr, och hyresvärden får alltså inte förhindra hyresgästen från att vistas i bostaden genom att byta lås. Att hindra någon från att använda det som man äger/hyr kallas för ett s.k. "olovligt besittningsrubbande". I en sådan situation kan hyresvärden göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB).

Om hyresgästen inte har betalat hyran en vecka efter förfallodagen kan hyresvärden däremot begära att personen flyttar (12 kap. 42 § första punkten JB). Om hyresgästen inte frivilligt flyttar ut ska hyresvärden ansöka om avhysning hos Kronofogden (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Innan Kronofogden fattar ett beslut har hyresgästen alltid rätt att yttra sig (25 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Hyresvärden kan alltså inte självmant tvinga någon att flytta eller byta lås i dörren, utan detta måste först prövas av Kronofogden.

Möjlighet att begära skadestånd

Jag vill också upplysa om att hyresgästen kan ha rätt till skadestånd om det visar sig att hyresvärdens agerande är brottsligt. Kostnaderna måste däremot vara kopplade till just låsbytet för att det ska vara möjligt att få ersättning. Ett exempel på sådant som man kan få ersättning för är kostnader för annat boende under tiden som man inte har tillgång till sin bostad (2 kap. 2 § skadeståndslagen). Det är också möjligt att hyresgästen har rätt till s.k. kränkningsersättning (2 kap. 3 § skadeståndslagen).

Avslutande råd

För att sammanfatta är alltså utgångspunkten att hyresvärden inte har rätt att byta lås i dörren utan att först ansöka om avhysning hos Kronofogden. Eftersom hyresvärden kan ha gjort sig skyldig till brott rekommenderar jag därför att hyresgästen gör en polisanmälan. Du kan läsa om hur det går till att göra en polisanmälan här. Om hyresgästen är medlem i Hyresgästföreningen kan de också hjälpa till med gratis rådgivning för hur man kan gå vidare. Du kommer i kontakt med dem här. Det är också möjligt att boka tid med någon av våra jurister här på Lawline för att få hjälp att kräva skadestånd av hyresvärden. Du kan boka en tid här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1953)
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?
2021-05-01 Gäller besittningsskyddet trots uteblivet skriftligt hyresavtal?
2021-04-30 Är hyresvärden skyldig att tillhandahålla en parkeringsplats för mig?

Alla besvarade frågor (92030)