Har hyresgästen rätt att kräva underhållsreparation?

2019-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har flyttat in i en hyresrätt. Inne består väggarna av massivt trä, vilket är jätte fint om man bortser från de enorma sprickorna som går från topp till tå längs 70% av väggen. Hyresvärden påstår att det inte bör underhållas och menar att en tidigare målning (4år sedan) varit tillräcklig. Har jag rätt till att kräva en underhållsreparation vid detta fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB).

Under hyrestiden

Under hyrestiden ska din hyresvärd tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt allmän uppfattning i orten är fullt brukbar för boende (12 kap 9 § JB).

Om lägenheten är uthyrd till bostad ska hyresvärden med visst tidsmellanrum ansvara för tapetsering, målning och andra vanliga reparationer som krävs på grund av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap 15 § andra stycket JB). Detta ansvar har dock inte hyresvärden om annat har avtalats. Tiden för normal förslitning varierar med hänsyn till lägenhetens och familjens storlek. Det vanliga tidsintervallet vid målning och tapetsering är i dag uppåt ca 14 år. Eftersom en underhållsreparation (målningen) utfördes för fyra år sedan kommer hyresvärden förmodligen inte gå med på en ytterligare sådan nu.

Före hyrestidens början

Om en mindre skada uppkommer på lägenheten före hyrestidens början, och är skadan inte avhjälpt när lägenheten ska tillträdas eller är lägenheten på tillträdesdagen inte i det skick som hyresgästen har rätt att kräva finns ett antal åtgärder som hyresgästen kan vidta (12 kap 11 § JB):

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda problemet.

2. Kan bristen inte avhjälpas eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse åtgärda problemet, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får endast ske om bristen är av stor betydelse.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en viss nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

Föreligger brist i lägenheten?

En bostadslägenhet ska till exempel inte ha samma standard som den hade i början av 1900-talet. De krav som ställs för att en lägenhet ska anses fullt brukbar förändras i takt med att byggnadsbeståndet utvecklas. Högsta domstolen förklarade i ett fall där en bostads underhåll misskötts att en brist ansågs föreligga då färgen på snickerier var bortnött samt att det fanns sprickor och färgavflagning i tak och väggar.

I ditt fall

Du skulle med stöd av bestämmelsen i 12 kap 11 § JB kunna till exempel avhjälpa bristen (sprickorna) på hyresvärdens bekostnad, då hyresvärden trots din tillsägelse inte åtgärdat problemet. Ytterligare en rätt du har är att kräva viss nedsättning av hyran så länge bristerna inte åtgärdas. Du skulle dessutom kunna ansöka hos hyresnämnden om att hyresvärden ska föreläggas att avhjälpa bristen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1648)
2020-05-31 Får en hyresvärd vräka en och stänga av el och vatten utan att koppla in kronofogden
2020-05-31 Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser
2020-05-31 Hyra ut i andra hand vid avtjänande av fängelsestraff
2020-05-31 När ska hyresavtalet upphöra vid uppsägning

Alla besvarade frågor (80669)