Har hyresgästen besittningsskydd?

2019-08-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag och min hyresgäst upprätta ett uppsägning om hyreskontrakt mellan oss. Hon har besittningsskydd men skrev under avtalet. 3 månader senare säger hon att hon inte kommer flytta. Vad gäller i en sådan situation.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vid uthyrning av hus eller delar av hus gäller i regel 12 kap. jordabalken (JB), som även kallas för hyreslagen (se 12 kap. 1 § första stycket JB). Sedan februari 2013 gäller dock lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen), vilket är en påbyggnad av hyreslagen som gäller när en privatperson hyr ut en bostadslägenhet.

Det framgår inte av din fråga huruvida ditt hyresavtal regleras av privatuthyrningslagen eller hyreslagen. Avseende uppsägning och besittningsskydd kommer jag därför nämna båda lagarna nedan. Det framgår inte heller om hyresavtalet är tidsbestämt eller löper tillsvidare.

Hyreslagen

Vid bostadshyra har hyresgästen vanligen ett direkt besittningsskydd, vilket innebär att han normalt har rätt till förlängning av hyresförhållandet när hyresvärden säger upp hyresavtalet (se 12 kap. 46 § jordabalken (JB)). Hyresvärden kan trots detta säga upp hyresavtalet i vissa fall.

Dels kan hyresvärden undersöka om hyresgästen inte har något besittningsskydd enligt 12 kap 45 § JB eller avtala med hyresgästen om att besittningsskydd inte ska gälla (se 12 kap. 45 a § JB). Dels kan hyresvärden försöka få hyresförhållandet att upphöra med omedelbar verkan genom förverkan av hyreskontraktet (se 12 kap 42 § JB) eller bryta besittningsskyddet enligt 12 kap. 46 § JB.

Det framgår av din fråga att hyresgästen skrev under en uppsägning, men jag är osäker på om den handlingen kan räknas som ett giltigt avstående från besittningsskyddet enligt lagen. Nämligen måste ett sådant avtal följa vissa formkrav (exempelvis godkännas av hyresnämnden). Tyvärr vet jag för lite om din situation för att kunna ge dig ett mer utvecklat svar. Du kan själv undersöka nämnda paragrafer och återkomma med fler frågor.

Privatuthyrningslagen

Enligt privatuthyrningslagen har hyresgästen inte rätt till något besittningsskydd (se 3 §). Det innebär att hyresgästen inte kan få hyresavtalet förlängt mot hyresvärdens vilja.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82752)